TÜRTEP Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavı İle Gelen Öğrenciler İçin Uygulanacak Ders Muafiyet İlkeleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi

TÜRTEP Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavı İle Gelen Öğrenciler İçin Uygulanacak Ders Muafiyet İlkeleri


1. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile TÜRTEP Lisans Programlarına kayıt olup, lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilerin ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere kredi ve içerikleri dikkate alınmak suretiyle muafiyet verilerek kayıtlı oldukları programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Eğitim süresince öğrenciler, TÜRTEP Öğrencileri İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olur.

2. Öğrenciler ders içeriklerini ve transkriptlerini eğitim-öğretimin başlamasından önce TÜRTEP Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz ve ders içeriklerinin teslim edilmemesi durumunda öğrencinin transkriptine göre değerlendirme yapılır ve sadece ortak zorunlu derslerden muaf tutulabilir.

3. Muafiyet taleplerinin incelenmesi için her bölüm için en az üç üyeden oluşan Akademik Değerlendirme Kurulu(ADK) oluşturulur. ADK’lar tarafından;

  1. Ön lisans derslerinin, lisans derslerine kredi ve ders saati açısından uygunluğu,
  2. Ön lisanstaki derslerin ders geçme notunun en az 65 veya CC olması,
  3. Ön lisanstaki derslerin, kapsam ve içerik yönünden, kayıt olduğu lisans programındaki derslere en az %80 benzerlik göstermesi ve kredisi/AKTS’sinin lisans dersine eşit ya da yüksek olması dikkate alınarak incelenir. Kriterlere uyan derslere muafiyet vererek tutanak tutulur.

4. TÜRTEP Yönetim Kurulu, ADK’ların tutanaklarını dikkate alarak, öğrencilerin hangi derslerden muaf olacağına karar verir.

5. Öğrencinin muaf olduğu ders sayısı fazla ise, bu öğrencinin her yarıyılda alması gereken derslerin kredi/saati dikkate alınarak, muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl hesaplanır ve öğrencinin kayıt olacağı yıl ve dönem belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci, programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar.