YKS (Ek Yerleştirme) ile Ön Lisans ve Lisans Programlarını Kazanan Öğrencilerin Dikkatine (Yeni)

Değerli Öğrencimiz,

2018-2019 Güz döneminde Ahmet Yesevi Üniversitesini kazanarak kayıt olmaya hak kazandınız. Yeni eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

 Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz;

Kayıt tarihleri: 28 Eylül - 5 Ekim 2018

 

İLK ADIM:  TURTEP Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak başvuru formunu doldurunuz. (Şifreniz kimlik numaranızın son 6 hanesisir)

 

İKİNCİ ADIM: Doldurduğunuz başvuru formunun çıktısını alarak imzalayınız ve aşağıdaki belgeleri ek yapınız.

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- Bir adet biometrik veya vesikalık fotoğraf (cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Başvuru formu doldurulurken sisteme de vesikalık fotoğraf yüklenmesi gerekmektedir)

- Lise mezunları lise diplomasının noter veya okulundan onaylı suretini, daha önce bir üniversite okuyanlar ise ön lisans veya lisans düzeyindeki geçici mezuniyet/diploma belgelerinin noter veya üniversiteden onaylı suretini ekleyeceklerdir.  E-devletten de mezuniyet ile ilgili barkodlu belge gönderilebilir.

- Daha önce üniversite okuyanlar ıslak imzalı onaylı transkript belgelerini ekleyeceklerdir.

- ÖSYM’nin sitesinden alınma barkotlu sonuç belgesinin çıktısı

- Askerlik yapmamış adayların yeni tarihli askerlik durum belgesi. (askerlik şubesinden veya e-devletten alınmalıdır).

Terhis olan, askerlikten muaf olan veya askeri personel olarak çalışan öğrencilerin herhangi bir askerlik belgesi göndermesine gerek yoktur.

-Devlet memuru ve işçilerinin kurumlarından son 20 günde alınmış görev yeri belgesi.  İndirim koşulları için tıklayınız.

-Diğer indirim şartlarına uyan adayların durumları ile ilgili belge sunmaları gerekmektedir. İndirim koşulları için tıklayınız.

 

ÜÇÜNCÜ ADIM: Hazırlanan belgelerin aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile  ulaştırılması gerekmektedir. Elektronik ortamda belge alınmamaktadır.

TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler/Ankara

 

DÖRDÜNCÜ ADIM: Belgeleriniz incelendikten sonra tarafınıza SMS ve e-posta ile onay mesajı gönderilecektir. Onay mesajına müteakip ödemenizi gerçekleştirerek kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

Önemli Hususlar:

-Diplomaları sadece noter, mezun olunan üniversite veya aslını görmek suretiyle üniversitemiz onaylayabilir. Çalışılan kurum amirlerinin diploma onaylama yetkisi bulunmamakta olup onayları kabul edilmez. 

- Posta ile gönderilen fotoğrafların vesikalık olması gerekmektedir.

-Memur belgeleri ıslak imza onaylı veya e-imzalı olacaktır. Eski tarihli memuriyet belgesi kabul edilmez. Memur kimliği indirim için kullanılamaz.

-Transkript belgeleri mutlaka ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.

-Başvuru formuna telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

-Kayıt belgeleri elektronik ortamda alınmaz.

-Belgeleri tam olmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Daha sonra tamamlamak kaydı ile eksik belge alınmaz.

 

Yeni eğitim hayatında başarılar dileriz.

Ahmet Yesevi Üniversitesi