“Bir Dava Adamı Olarak Mehmet Akif”

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Almata Başkonsolosluğu ve Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi işbirliği ile İstiklâl Marşının Kabulünün 95. ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıl dönümü anısına “Bir Dava Adamı Olarak Mehmet Akif” isimli panel düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Almata Başkonsolosluğu himayelerinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi işbirliğinde İstiklâl Marşının Kabulünün 95. ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıl dönümü anısına “Bir Dava Adamı Olarak Mehmet Akif” isimli panel düzenlendi. Panelin amacı İstiklal marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 95. inci yılını anmak ve yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un eserleri, hayatı ve Kurtuluş savaşı sırasındaki şiirleri, vaazları ile milletine manevi önderliği konuları hakkında bilgi vererek onun Kurtuluş Savaşına katkılarını tekrar hatırlamaktır.

Panelin açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hasan Kurt, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek yaptı. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Hayal Ayça Şimşek yapmış olup panele Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilâl Kemikli, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gülnaz Beysenbekova, Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi TÜRKSOY Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergali Ziyahanulı Esbosınov konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ilk açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Almata Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz yaptı. Sayın Rıza Kağan Yılmaz konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un bir dava adamı olduğunu ve savaşın en zorlu olduğu zamanlarda bile milletinin bağımsızlığına ve hürriyetine inandığını belirtti. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun manevi ruhunu güçlendirecek bir marşa ihtiyaç duyulduğunu ve Mehmet Akif’in yazdığı bu marşın hürriyet ve bağımsızlık aşkının yanı sıra vatana ve millete sadakati en iyi şekilde anlattığını ifade etti. Alihan Bökeyhan’ın doğumunun 150. yılını anarak Mehmet Akif ile aynı zamanlarda Kazakistan’da da benzer bağımsızlık mücadelesi veren Alihan Bökeyhan, Alaş Orda hareketi ve Magcan Jumabayev’in aynı sıkıntıları çektiğini belirterek bu kişilerle de iftihar ettiğini dile getirdi. 1870-1930 yılları arası Türk dünyasındaki kuşağın mücadelerle yoğrulmuş, bağımsızlık uğruna uğraşlar vermiş bir kuşak olduğunu belirterek hepsini saygıyla andığını ifade etti.

İkinci açılış konuşmasını Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hasan Kurt yaptı. Prof. Dr. Hasan Kurt konuşmasına Türkiye ve Kazakistan halklarının birbirlerine daha iyi kaynaşması için iki taraftan önemli şahsiyetlerin tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülmesi önerisi ile başladı. Örnek olarak Mehmet Akif Ersoy ile Ahmet Baytursunov hakkında bilimsel ve kültürel çalışmaların yapılabileceğini ifade etti. Baytursunov ve Ersoy’un kendi halklarının aydınlanması için sosyal, politik ve diğer konularda konuştuklarını belirtti.

Son açılış konuşmasını Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek yaptı. Doç. Dr. Nevzat Şimşek Mehmet Akif Ersoy eserlerine ve halkı için görüşlerine kısaca değindi. Bunların arasında Mehmet Akif’in, Asım’ın nesli olarak ifade ettiği nesle vurgu yaparak kafası fen ve bilime uygun kalbi ise Çanakkale’de mücadele edenlerin imani ile dolu bir neslin yetişmesini hayal ettiğini ifade etti.

Açılış konuşmaları ardından başkanlığını Doç. Dr. Ayça Şimşek’in yaptığı panel kısmına geçilmiştir. Doç. Dr. Ayça Şimşek konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı boyunca bir aydın sorumluluğu içinde mücadele ettiğini hem kendi onuruna hem de milletinin onuruna son derece düşkün bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Mehmet Akif Ersoy’un milletinin var olma savaşına katılmış, milletinin dili iyi kullanan ve toplumun sıkıntılarıyla yüreği yanan bir yazar olduğu için İstiklal Marşının onun gibi bir yazara nasip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Mehmet Akifin İstiklal Marşının kendisinin değil de memleketinin bir şiiri olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Panelin ilk konuşmasını Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilâl Kemikli yaptı. Prof. Dr. Bilâl Kemikli “Bir Umut Şairi Mehmet Akif ve İstiklâl Marşımız” temalı konuşmasında temel değerlendirme ve Mehmet Akif hakkında bilgiler olmak üzere iki ana konu üzerinde bilgiler verdi. İstiklal Marşı’nın yazılmasındaki maksadın İstiklal harbinin milli bir ruh içerisinde kazanılmasının bulunduğunu ifade etti. İstiklal Marşı milletin hayallerini ve umutlarını içine alan en önemli eserlerden biri olduğunu belirtti. Mehmet Akif’in aynı Kazak milli şairleri Abay Kunanbayoğlu ve Magcan Jumabayev gibi milletin ruhuna ve uyanışına hizmet eden ve milleti için yazan bir şair olduğunu belirtti. Buna ek olarak Mehmet Akif’in sanatını samimiyetle icra ettiğini belirterek, sadece bir şair değil mücadele ve fikir adamı olduğunu sözlerine ekledi. Mehmet Akif’in umut, hareket ve ahlak şairi olduğunu ve kendi küllerinden yeniden doğmaya çalışan milletine yol gösterdiğini ifade etti.  

Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gülnaz Beysenbekova “Mehmet Akif Ersoy: Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşının Yazarı ve Edebiyatçı-Düşünür Olarak” temalı konuşmasında Mehmet Akif’in milli mücadele hakkında yazdığı şiirlerin derin manalarının olduğunu belirterek şiirleri ile halkına umut aşıladığını dile getirdi. Yaşadığı dönemdeki zor zamanlarda hiç umudunu kaybetmediğini, aksine bu durumun onu perçinlediğini belirtti. Mehmet Akif’in tarih, din, dil bilgisini şiirlerinde çok iyi kullandığını belirterek şiirlerinden örnekler verdi. Vatan ve millet hakkında yazdığı şiirlerin müslüman halklarına umut vererek birlik olmalarına çağırdığını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin Kurtuluş savaşına en önemli manevi katkıda bulunan aydınlardan biri olduğunu belirtti. Mehmet Akif’in İstiklal Marşının her satırından kendi vatanının bağımsızlığına, topragına ve milletine aşkının görülebileceğini sözlerine ekledi.  

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi TÜRKSOY Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergali Ziyahanulı Esbosınov “Kazak ve Rus Kaynaklarındaki Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri” temalı konuşmasında Mehmet Akif’in Anadolu’nun tüm acı ve zorluklarını çok iyi bir şekilde yorumlayarak eserler yazdığını ifade etti. İstiklal Marşı’nın ses fonetiği açısından Türk müziğine uygun, felsefi ve sitilistik açıdan da harika bir eser olduğunu belirtti. Şiirin umut veren bir yapıda olduğuna değinerek kafiyeler açısından da birbiriyle uyumlu yazıldığını belirtti. İstiklal Marşı’nın bir çok Kazakça çevirisinin olmasına rağmen bunların arasında o ruhu iletebilmede, Kazak edebiyatı ve dil yapısının uygunluğuna göre en iyisinin Abdulvahap Kara ile Jumas Kenebay’ın çevirilerinin olduğunu belirtti. Sözlerinin sonunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı için benim milletime bıraktığım en büyük mirasımdır sözlerini tekrarladı.

Panel değerlendirme bölümünde konuşmacıların kısa değerlendirmelerinin ardından sona erdi.


Haber Resimleri