Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü raporlarıyla güncel konulara ışık tutuyor

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Almatı’da bulunan Avrasya Araştırma Enstitüsü, Avrasya Bölgesine ve bu bölgede yoğun olarak yaşayan Türk Dili konuşan Devlet ve Topluluklara ilişkin yenilikçi araştırmalar yürütmeye ve stratejik öneriler geliştirmeye devam ediyor. Avrasya Araştırma Enstitüsü, Avrasya Bölgesinde ekonomi, finans, enerji, politika, uluslararası ilişkiler, güvenlik, ulaşım, teknoloji, eğitim, kültür, sanat, dil, din, felsefe, sosyoloji, siyaset, tarih, arkeoloji ve çevre konularında, uluslararası düzeyde tanınan, önemli araştırma kuruluşlarından biri olarak dünya gündemine yönelik raporlarıyla güncel konulara ışık tutuyor.

Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Direktör Yardımcısı Aidarbek Amirbek’in 29 Mart 2016 tarihinde hazırladığı 60 numaralı raporda Kazakistan’da 20 Mart 2016 Milletvekilliği seçimlerinin değerlendirilmesine yer verildi. 20 Mart 2016 tarihinde Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Meclis'e 6. dönem milletvekilliği seçimleri yapıldı. Seçimler 5. dönem milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'den Meclis'in fesih edilmesi ve yeni seçim kararının alınması inisiyatifinden dolayı erken yapıldı. İnisiyatifin temel gerekçesi olarak ise Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in reformlarını pratikte hayata geçirmek ve ülkeyi modernleştirmek için milletin güvenini almış yeni bir Meclis'in etkili görev yapabileceği gösterildi. Bilindiği gibi, yakın çevrede meydana gelen istikrarsızlığı yaratan olayların çoğalması ve uluslararası alanda Batı ile Rusya arasında yaşanmakta olan anlaşmazlıklar, özellikle Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlar Kazakistan'ın gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayıdır ki, Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev Milletvekillerin inisiyatifini Kazakistan'ın kaderine vatansever sorumlulukla yaklaşılan bir davranış olduğunu ve Yasama organı Meclis'in yenilenmesinin ülke ile halkın çıkarına işlediğini vurgulamıştır. Kazakistan halkı seçimlere büyük sorumlulukla yaklaşarak, Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in yönetimindeki "Nur Otan" Partisi'ne bir kez daha güvenoyu verdiğini gözlemleyebiliriz. Nitekim bunu sandıktan çıkan sonuçlardan okumak mümkün olmaktadır. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre seçime katılma oranı %77,12 olmuştur. Seçim sonuçlarına göre seçmenlerin kullandıkları oyların dağılımı şöyle olmuştur: %82,20 "Nur Otan" Partisi (6183757), %7,14 Kazakistan Komünist Halk Partisi (537123), %7,18 Ak Jol Kazakistan Demokratik Partisi, %0,29 Birlik Partisi (21484), %1,18 Genel Ulusal Sosyal Demokrat Partisi (88813), %2,01 Auıl Ulusal Yurtsever Partisi (151285). Buna göre Meclis içindeki sandalyelerin 84'ünü "Nur Otan" Partisi, 7'ini Kazakistan Komünist Halk Partisi, 7'ini Ak Jol Kazakistan Demokratik Partisi kazanmış oldular.

Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Direktör Yardımcısı Aidarbek Amirbek’in 20 Mart 2016 Milletvekilliği seçimlerinin değerlendirdiği raporuna ve diğer raporlara http://www.ayu.edu.tr/static/aae_haftalik/aae_bulten_tr_60.pdf web sitesinden ulaşabilirsiniz.