Dünya Yazarlar Aydınlar Derneği Başkanı Dr. Osman Baş Mütevelli Heyet Başkanını ziyaret etti

Dünya Yazarlar Aydınlar Derneği Başkanı Dr. Osman Baş, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarete Afyonkarahisar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Demir ve Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Barın eşlik ettiler. Dr. Osman Baş Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a 1. Türkiye Edebiyat Dergileri Kongre Bildirileri kitabını takdim eti. Prof. Dr. Musa Yıldız da, Dünya Yazarlar Aydınlar Derneği Başkanı Dr. Osman Baş’a Başkanlık Yayınlarından ‘‘Ahmed Yesevi’ ’kitabını takdim etti.


Haber Resimleri