Yozgat Kadışehri’nde Hoca Ahmed Yesevi Konferansı

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından, Türkiye’de Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda Ahmed Yesevi’nin hayatı, eserleri, menkıbeleri ve hikmetlerinin konu edildiği “Hoca Ahmed Yesevi” konferanslarına Ankara, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Konya ve Afyon’dan sonra Yozgat Kadışehri’nde devam edildi.

Yozgat Kadışehri Ahmet Yesevi İlkokulu’nda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz oldu. Prof. Dr. Ömer Yılmaz konuşmasında Ahmed Yesevi’nin hayatından örnekler vererek, öğrencilere  “Ahmed Yesevî, İslâm’ın esaslarını, şer’i hükümleri ve tarikat âdâbını sade bir dille ve Halk Edebiyatı nazım şekilleriyle anlattığı manzumeler söylemiştir. “Hikmet” adı verilen bu manzumeler, dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Hikmetler özellikle Türkler arasında bir düşünce birliğinin oluşmasına hizmet etmiştir’’ dedi.

Prof. Dr. Ömer Yılmaz konuşmasında Fuat Köprülü’nün, Ahmed Yesevî için “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabıyla “ilk Türk İslâm mutasavvıfı” dediğini, Yahya Kemal’in “Şu Ahmed Yesevî kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız” dediğini anlattı.

Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Bekir Aksoy, başta Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz’a, okul yönetimine ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Haber Resimleri