Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi “TÜRKSOY” bölümü Müdür Yardımcısı Dr. Kenzhebek Gabdullin “Hindistan’ın Dış Politikasında Enerji Faktörü” adlı seminer verdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi “TÜRKSOY” bölümü Müdür Yardımcısı Dr. Kenzhebek Gabdullin “Hindistan’ın Dış Politikasında Enerji Faktörü” adlı seminer verdi.

Dr. Kenzhebek Gabdullin seminerinde ana hatlarıyla Hindistan’ın enerji güvenliği, Hindistan devletinin uzun dönemli enerji politikaları ve Orta Asya Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki projelerinin yanısıra enerji sektöründe faaliyet gösteren Hindistan firmaları hakkında bilgiler sundu. Hindistan’da kömür kullanım oranının azaldığını belirtmekle beraber petrol, doğal gaz ve nükleer enerjinin kullanımının arttığını vurguladı. Hindistan’ın uzun dönem planlarına bakıldığında “2020 Vizyonu”, “2025 Vizyonu” ve “Entegre Enerji Politikaları” adları altında üç ana stratejinin belirlendiğini sözlerine ekledi.

“Entegre Enerji Politikaları” ve “2020 Vizyonu” politikalarının kömür, petrol ve doğal gaz sektörlerinde serbestleştirmeye gidilmesi, ülkenin enerji altyapısına daha fazla doğrudan yatırımların çekilmesinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladığını ifade etti. Buna ek olarak enerji verimliliğinin arttırılması için özellikle gaz tüketiminde yenilikçi planların hayata geçirilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Hindistan’ın dış enerji politikaları başta petrol  ve gaz ithalatı temininde çeşitlendirilmeye gidilerek değişik bölgelerden enerji tedarikinin sağlanması ve bu bölgelerde yeni kaynakların aranmasını hedeflenmekte olduğunu belirtti.

Seminerin devamında Dr. Kenzhebek Gabdullin Hindistan’ın bölgesel enerji politikalarından bahsederken “Genişletilmiş Yakın Çevre”, “Doğuya Bakış Politikası” ve “Orta Asya Bağlantısı” planlarına değindi. Hindistan’ın bu tür politikalar ile komşu ülkelerle, Doğu ülkeleri ile ve Orta Asya ülkeleri ile enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin ayrı ayrı Hindistan için önemi hakkında analizlerde bulundu.

Hindistan’ın Afrika ülkelerine petrol, doğal gaz ve elektrik altyapısına önemli yatırımlar yaptığını ve en büyük ortaklarının Sudan, Libya, Güney Afrika olduğunu ifade etti. Orta Asya’da ise Kırgızistan’da hidroelektrik santrali yapımına yardım ettiğini belirterek bu ülkelerin enerji sektörlerinin altyapısına yatırım yaparak gelecekte kendi enerji güvenliğine katkı sağlamayı hedeflediğinin altını çizdi. Hindistan’ın Orta Asya’ya 2014 yılına kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini fakat petrol fiyatlarının düşmesi ile bu ilginin azaldığını belirtti. Buna ek olarak ambargoların kalkması ile birlikte İranla enerji sektöründeki ikili ilişkilerinin artmaya başladığı yönünde görüş bildirdi. Boru hatları konusunda özelikle TAPI boru hattına değinerek bu projenin bazı uzmanlar tarafından eğer gerçekleşir ise Hindistan ve Pakistan arasında bir barış projesine dönüşerek iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti.

Seminerin sonunda katılımcılar Hindistan’ın enerji güvenliği ve üretim ve tüketim kapasiteleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri