Teorik ve Uygulama Açısından Orta Asya Ülkelerinde Din Eğitimi toplantısı Bursa’da yapıldı

27 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Uludağ Üniversitesinde “Teorik ve Uygulama Açısından Orta Asya Ülkelerinde Din Eğitimi” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından verilen proje çerçevesinde "Orta Asya'da Din Eğitimi ve Öğretimi" isimli proje toplantısı 27 Mayıs 2016 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilmiştir. Avrasya Araştırma Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in organize ettiği toplantıya proje koordinatörü Ahmet Yesevi Üniversitesinden Prof. Dr. Hazretali Tursun, koordinatör yardımcısı Siirt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İlyas Erpay, Proje elemanları Cumhuriyet Üniversitesinden Doç. Dr. Durmuş Tatlıoğlu, Uludağ Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, Gaziantep Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Dilara Tanas ve Hakkâri Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İslam Musayev ile L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Asılbek İzbairov katılmışlardır.

Çalıştay’da iki oturum gerçekleştirilmiş olup katılımcılar Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’deki Din Eğitimi ve Politikası kapsamında; Yrd. Doç. Dr. İslam Musayev “Azerbaycan Cumhuriyetinde Din Siyaseti ve Din Eğitiminin Durumu”, Yrd. Doç. Dr. İlyas Erpay “Kazakistan Cumhuriyetinde Din Siyaseti ve Din Eğitimi”, Doç. Dr. Durmuş Tatlıoğlu “Türkmenistan Cumhuriyetinde Din Eğitiminin Gelişim Perspektifi”, Yrd. Doç. Dr. Dilara Tanas “Kırgızistan Cumhuriyetinde Din Siyaseti ve Din Eğitiminin Durumu”, Prof. Dr. Asılbek İzbairov “Avrasya Üniversitesindeki Din Bilimi Uzmanlarının Yetiştirilmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal “Günümüz Türkiye’sinde Din Eğitimi” adındaki tebliğlerini sunmuşlardır.

Çalıştay boyunca Orta Asya’da din eğitimi konusuna yönelik çeşitli fikirler paylaşılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.


 


Haber Resimleri