Ahmet Yesevi Üniversitesinden Hoca Ahmed Yesevi Külliyatına yeni bir eser

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi yılı anısına hazırlanan Hoca Ahmed Yesevi Külliyatına  ‘Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ’ kitabı eklendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bu yıl Yesevi hazretlerinin manzum eseri Çağatay Türkçesi orijinali ile bilrlikte Divan-ı Hikmet’i, mensur eseri olan Fakr-name’yi, iki perdelik Ahmed Yesevi oyunu ve çocuklar için Ahmed Yesevi hikaye kitabını yayımlamıştı.

Dr. Hayati Bice’nin yazdığı ve yayın Koordinatörlüğü Ahmet Yesevi Üniversitesinden Halil Ulusoy tarafından yapılan,   ‘Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’ eserinin ilk bölümünde “Ahmed Yesevî’nin Tarihi ve Menkıbevî Hayatı” başlığı altında Hazret Sultan Yesevî’nin hayatı, Türkistan ve Anadolu’daki etkileri ve halefleri yanında Yesevîyye tarîkatının özellikleri konuları işlenmiştir. Eserin ikinci bölümünde “Yesevî Yolunu Bugüne Ulaştıranlar ve Yesevîlik” ele alınmıştır. Bu çalışma ile her şeyden önce bir “tarîkat kurucusu” olan Ahmed Yesevî’nin tarîkatı olan Yesevîlik (Yesevîyye) yolu, tarihî kaynaklarda bölük-pörçük verilen bilgilerin ötesinde bir bütün halinde sunularak çağdaş dünyanın insanları için ilk kez erişilebilir, pratikleri ile yaşanılabilir bir hale getirilmiştir. Eserin sonundaki Kaynakça ise konu ile akademik düzeyde ilgilenen okur için düzenlenmiştir.

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî kitabının tamamını okumak için TIKLAYINIZ (PDF)