Avrasya Yaz Okulu Başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte 19-26 Eylül 2016 Tarihleri Arasında Düzenlediği Avrasya Yaz Okulu Başladı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sponsorluğunda Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte 19-26 Eylül 2016 tarihleri arasında Avrasya Yaz Okulu düzenlenmektedir. Avrasya Yaz Okulu programı kapsamında Almatı, Türkistan ve Astana şehirlerinde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan gelen alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli konularda dersler verilmekte olup ayrıca devlet kurumları da ziyaret edilecek.  Avrasya Yaz Okuluna Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Polonya, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Beyaz Rusya’dan 20 yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabul edildi.

Avrasya Yaz Okulu’nun amacı; Türkiye, Kazakistan ve dünya’nın çeşitli bölgelerinde Orta Asya ve Avrasya bölgesi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora ögrenimi gören genç akademisyenlerin bölgeyi ziyaret imkânı sağlayarak birincil elden bilgi edinmelerine olanak sağlamak. Ekonomi, siyaset, kimlik ve Avrasya'nın dış politikası ile ilgili temel sorunları tartışmak ve ortak sorunların tespitinin yapılması ve ortak çözüm önerilerini aramak. Genç akademisyenleri biraraya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamakla beraber muhtemel ortak projelerin oluşmasını teşvik etmek. Yaz okulu katılımcılarını Kazakistan’ın dış politikasına yön veren kuruluşlar ile tanıştırmaktır.

Avrasya Yaz Okulu’nun açılış konuşmalarını Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ile Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in adına Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Aidarbek Amirbek yaptı ve katılımcılara enstitünün faaliyetleri tanıtıldı.

Prof. Dr. Mehmet Kutalmış konuşmasında katılımcılara Orta Asya’nın Asya’nın kalbinde bulunduğunu, bilim ve teknolojik gelişmelerin bu topraklarda 1000-1500’lü yıllara kadar altın çağını yaşadıktan sonra Fransız devrimi ile bu gelişmelerin Batı’ya kaydığını belirtmenin yanında bu gelişmelerin son 50 yıl içerisinde tekrardan Doğu’ya kaymakta olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında İpek Yolu’nun tarih boyunca ekonomik değeri olan eşyaların yanında kültürleri, dini ve değişik dilleri taşıdığını belirtmekle beraber Avrasya coğrafyasının birden çok etnik grubun ve dinin birarada barış içinde yaşadığının sözlerine ekledi. Ayrıca, Hoca Ahmet Yesevi’nin kendi zamanında bilim, dürüstlük ve barışı teşvik ettiğini ifade etti. Buna ek olarak Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 850.inci yıl dönümü olması sebebiyle yürütülen çalışmalar ve Üniversite’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Günümüzde ise Orta Asya’nın enerji kaynaklarının bölgeye duyulan ilgiyi artırdığını belirtti. Katılımcılara yaz okulu sonrasında da üniversitemiz ve enstititümüz ile ilişkilerinin devam etmesini temenni ettiğini ifade etti. Dr. Aidarbek Amirbek konuşmasında katılımcılara geldikleri için teşekkür etti ve Avrasya Yaz Okulu projesini yıllık olarak her sene başka bir Türk Cumhuriyetinde yapmayı planladıklarını ifade etti.

Avrasya Yaz Okulu programı çerçevesinde Türk dili konuşan ülkelerin ekonomik entegrasyonu, Avrasyacılık ve kimlik üzerine tartışmalar, ulaşım ve altyapı projeleri, enerji ve su güvenliği sorunları, Hazar denizi’nin yasal statüsü ve bölgesel işbirliklerinin geleceği ve Avrasya’da güvenlik sorunları konularında dersler verilecek. Avrasya Yaz Okulu’nun ilk dersini Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Abzal Saparbekuly vermiş olup, bölgesel entegrasyon açısından Türk Keneşi’nin rolü, Türk Keneşi’nin tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasındaki sorumlulukları konularına değindi.

Yaz okulunu başarıyla tamamlayan katılımcılar kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi ve tecrübelerini artırmakla kalmayarak, akademik analiz yapma yeteneklerini de geliştirme imkânı bulacaklar. Ayrıca, Kazakistan’ın iç ve dış politikasına yön veren kuruluşlardan birincil elden bilgi edinebilecekler.

Avrasya Yaz Okulu 19-26 tarihleri arasında devam edecek, Almatı ve Türkistan’daki teorik derslerin ardından Almatı ve Astana şehirlerinde devlet kurumları ziyaret edildikten sonra sosyal program ile sona erecektir.


Haber Resimleri