Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Mevlana ve Mevlevilik" Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının hazırlamış olduğu program çerçevesinde iki haftalığına ilmi çalışma yapmak, ders, seminer ve paneller için Türkistan'da bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör, bu çalışmalarının yanı sıra "Mevlana ve Mevlevilik" adlı bir de konferans verdi.

"Bir Konu, Bir Konuşmacı" adlı proje kapsamında Turan Restoran'da gerçekleştirilen "Mevlana ve Mevlevilik" konferansına Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren'in yanı sıra Türkiyeli öğretim elemanları da katıldı.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Mevlânâ'nın hayatını üç evreye ayırdığını bunu da 'hamdım, piştim, yandım' şeklinde tanımladığını belirtti. Bu evrelere ve bu evrelerin eserleri olan Dîvân-ı Kebir ve Mesnevi hakkında da malumatlar aktaran Prof. Dr. Zülfikar Güngör, bu eserlerin referans kaynaklarının zenginliğinden ve bu zenginlik vesilesiyle ortaya konulan çok farklı çalışmalardan da bahsetti.

Mevleviliğin çıkış noktası, tarihi, ritüelleri ve felsefesi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Mevlânâ'nın tasavvufunun sadece mistik ve idealist bir tasavvuf olmadığını mahdut varlıktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamen sıyrılarak halka ve topluluğa yayılmak suretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta sınırsız bir sevgi, insanî bir görüş ve mutlak bir birliği hedeflediğini söyledi.

Konferansın son bölümünü sorulan sorulara verdiği cevaplarla tamamlayan Prof. Dr. Zülfikar Güngör'e, Ahmet Yesevi Üniversitesinde gerçekleştirdiği çalışmalar münasebetiyle Rektör Yardımcısı ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


Haber Resimleri