I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi Başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi ile Birlikte 12-15 Ekim 2016 Tarihleri Arasında Düzenlediği I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi Başladı.

Kongreye Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere 15 farklı ülkeden 150’e yakın bilim adamları katıldı. Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerinin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongrenin, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel süreçleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

2016 yılı UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Kongre’nin bir başka amacı da Hoca Ahmet Yesevi ve ondan ilham alan öğrencilerinin takip ettiği yoldan giderek Afro-Avrasya coğrafyasındaki şehirlere Kongre’yi taşımak olacaktır.

Bu yılın teması "Afro-Avrasya Ülkelerinde Devlet, Toplum, Bilgi ve Bilgi Teknolojisi"dir. Bu kapsamda Afro-Avrasya ülkelerinde bilgi teknolojilerinin toplum ve politika üzerinde etkileri değerlendirilmeye çalışılacak ayrıca Afro-Avrasya’yı ilgilendiren farklı konulara da yer verilecektir. 

Kongre ilk günü açılış konuşmaları yapılmış olup Türkiye’den gelen sanatçılar tarafından da bir sergi düzenlenmiştir. Açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi Kurnaz ve Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz konuşmasına Avrasya Araştırma Enstitüsüne, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine ve Dumlupınar Üniversitesine teşekkür ederek başladı. Afro-Avrasya bölgesinin insan medeniyetinin ekonomisinin ve kültürünün kadim tarihinin merkezi olduğunu ifade etti. Afro-Avrasya bölgesinin kalbinde yer alan Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonu ile sürdürülmekte olan projeler hakkında kısaca bilgiler verdi. Türkiye’nin Afrika’daki yardım faaliyetlerine değinerek Türkiye’nin Avrasya ve Afrika’da insanların hak ettiği gibi yaşaması ve herkesin kazanmasını amaçlayan politikalar yürüttüğünü ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’yi bu vizyonundan ayıramayacağını sözlerine ekledi. İnsani kalkınma konusuna vurgu yaparak bu politikaların yaratılanı yaratandan ötürü severiz felsefesine dayandığının altını çizdi. Konuşmasının sonunda katılımcılara başarılar diledi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasına Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Kongreyi destekleyen kurumlara teşekkür ederek başladı. Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 850. Yıldönümünde Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak UNESCO nezdinde yapılan girişimler ile bu yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan ettirdiklerini ifade etti. Bu yıl içerisinde Kazakistan, Türkiye ve Türk Dünyasının değişik ülkelerinde 25 başlık altında 250 faaliyetin düzenlenmekte olduğunu ve bu Kongre’nin de bu faaliyetler içinde yapıldığını belirtti. Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Avrasya bölgesi üzerine başarılı çalışmaların yapıldığını ifade ederek Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte daha geniş Afrika açılımının önemine değindi ve katılımcılara başarılar dileyerek verimli bir Kongre olmasını dileğini ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmasına Kongreyi düzenleyen ve destekleyen kurumlara teşekkür ederek başladı. Türkiye’de 9 milyon öğrenci, 350 bin yüksek lisans ve 78 bin doktora öğrencisi olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin çok değerli bir yer üstü kaynağına sahip olduğunu vurguladı. Yer altı kaynaklarının insan gücü ile işlenerek katkı değeri yüksek ürünlere dönüştürmenin önemli olduğunu ifade ederek Kongre’nin alt başlıklarının iyi seçildiğini ve önemli hususları kapsadığını sözlerine ekledi. Konuşmasının devamında günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın sorun olmadığını, önemli olanın bilgi ve teknolojileri amacımıza uygun olarak kullanmak olduğunu belirtti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov da konuşmasına Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek başladı. Kongrenin bilim adamlarının Afro-Avrasya ülkelerini ilgilendiren ekonomik, sosyal ve politik konularda yeni fikirleri ve değişik sorunları tartışmasına olanak sağlayacak önemli bir platforma dönüşmesini temenni ettiğini ifade etti. Kongreye katılan bilim adamlarına başarılar dileyerek bahsi geçen konular üzerinde yararlı fikirlerin ortaya çıkmasını dilediğini belirtti.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli konuşmasında kökü Türk olan Türki halklarının İpek Yolundan bilim adamları, şairler ve yazarlar aracılığı ile Doğudan Batıya insanlığa medeniyet götürdüklerini belirterek bir ilim nehrini taşıdıklarını ifade etti. Bu tür ilmi ve kültürel etkinlikler ile de aynı hizmeti ve misyonun gerçekleştirildiğini vurgulayarak Kongreyi düzenleyen kuruluşlara teşekkür etti.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi Kurnaz konuşmasına Kongre’nin düzenlenmesine olanak sağlayan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’e ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ederek başladı. Afro-Avrasya ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğini ifade ederek aynısını akademik alandaki işbirlikleri için söylenemeyeceğini belirtti. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bu açığın kapatılmasına yardımcı olması için düzenlenmekte olduğunu ifade etti. Kongre’de entelektüel bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile akademik çalışmalarda farkındalık oluşturarak Afro – Avrasya bölgesi üzerine yapılan sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabilme amacını taşıdığını belirtti.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek konuşmasında bu sene Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 850. Yıldönümü anısına birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bunlara şimdi çok geniş kapsamlı I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresinin katıldığını belirtti. Afro-Avrasya kavramının Türkiye’nin Afrika ve Avrasya vizyonunu yansıtması açısından önemli olduğunu belirten Şimşek, gelişmiş ekonomisiyle Türkiye’nin Afrika ve Avrasya bölgelerinin üretim ve teknoloji merkezi olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca kongre ile, Afrikanın pazar çeşitlemesi anlamında Avrasya ülkelerine sayısız imkanlar sunduğuna da dikkat çekerek; nüfusuyla, doğal kaynaklarıyla ve gelişme potansiyeli ile Afrika’nın gelecek on yıllarda çokça gündemimizde kalacağına vurgu yaptı.

Kongre ikinci, üçüncü ve dördüncü gün yapılacak 28 oturum ile devam ederek 14 Ekim 2016 tarihinde sona erecek.


Haber Resimleri