YOYAV Kültür merkezinde Vefatının 850. yılında Ahmet Yesevi Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) Kültür merkezinde ''Vefatının 850. yılında Ahmet Yesevi " konulu konferans verdi.

Programda ilk konuşmayı yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Ahmet Yesevî’nin ilim ve irfânı ile Anadolu’nun aydınlanmasındaki yerini ifade ettiği kısa konuşmasında şu cümlelere yer verdi: ‘’Düşüncesi, dirâyeti, ilmi, irfânı ve temsil ettiği tasavvufî terbiye ile yetiştiği yörenin insanlarını etkileyip ilmî alanda ilerlemelerine ve manevî mertebelerde yücelmelerine vesîle olan, fikir fezamızın figürlerinden ve düşünce dünyamızın dâhilerinden olan Hoca Ahmet Yesevî, çağında çığır açan ve yetiştirip yönlendirdiği öğrencileri vasıtasıyla Anadolu’yu aydınlatan büyük bir âlim, duyarlı bir düşünür, şuurlu bir şair ve müstesnâ bir mutasavvıftı. Diline düşkün, dinine bağlı, devletine saygılı ve milletine meftun bir insandı.

Tabii, her fânî gibi o da doğdu, yaşadı ve öldü. Ancak ölmekle unutulmadı. Eserleri, düşünceleri ve hizmetleri ile gönüllerde taht kurdu. Şiirleri dillerde, düşünceleri gönüllerde ve eserleri ellerde devam etti durdu. Hâtıraları hâfızalarda yaşatıldı, hikmetleri günümüze yansıtıldı. Adına bir üniversite kuruldu. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi o’nun yaktığı ilim-irfân meşalesini söndürmedi, sürdürdü.

Bugün burada benden sonra konuşacak olan Prof. Dr. Musa Yıldız, bir süre bu üniversitenin rektörlüğünü yaptı. Şimdi ise, bu üniversitenin en üst karar organı olan Mütevelli Heyet Başkanı olarak hizmete devam etmektedir. Bu arada Hoca Ahmet Yesevî’nin “Dîvân-ı Hikmet” adlı eseri, şiir şeklinde sadeleştirilerek Sayın Yıldız’ın anlamlı bir takrizi ve takdire şâyân gayreti ile nefis bir baskı ile yayınlanarak Yesevî hayranlarının hizmetine sunuldu. Böylece Sayın Prof. Yıldız’ın muhtasar ve müfid olan takrizi ile Yesevî yıldızı, yurdumuzun fikir fezasında yeniden parlayarak genç kuşaklara ışınlarını yansıtır oldu.

Ben, Sayın Yıldız’ın bana hediye ettiği bu güzel kitabı okudum ve fevkalade faydalandım. Bilhassa 44, 45, 46 ve 67. sayfalarındaki yetim, garip ve fakirlerle ilgili on bir dörtlüğü tekrar tekrar okudum. Vakfımızın gayeleriyle örtüşüp gayretimizi kamçılar nitelikte olduğunu gördüğüm, sevdiğim âlimlerden biri olan Ahmet Yesevî’yi de ölümünün 850. yıldönümünde sevgi ve saygıyla anar, ruhunun şâd, mekânının cennet ve makamının yüce olmasını niyaz eder, vefâkâr heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım.”

Dr. İbrahim Ateş’ten sonra kürsüye gelen Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız yaptığı konuşmada Ahmet Yesevî’nin hayatı, hizmetleri ve eserleri hakkında bir konferans verdi. Prof. Dr. Musa Yıldız, konferansta Ahmet Yesevi'ye ilişkin şu menkıbeye de yer verdi: "Zamanını üçe bölüyor Yesevi Hazretleri; birinci diliminde bu kadar nimetleri bize veren Allah'a ibadet ediyor. İkinci diliminde Peygamber Efendimizin ' Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya bunları seven ol, bir dördüncüsü olma ki, helak olursun' hadisine imtisalen öğrenci yetiştiriyor. Üçüncü kısmında ise, alın teriyle kendisinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için tahtadan kaşık ve kepçe yontuyor, onu satarak geçiniyor. Siz böyle samimi olduğunuz zaman sadece insanlara değil, kâinattaki bütün varlıklara hükmetmiş olursunuz. Yesevi Hazretleri'nin yonttuğu kaşıkların ve kepçelerin satışını onun halden anlayan öküzü yapıyor. Yesevi Hazretleri yine öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Fuat Köprülü'nün ifadesiyle 99 bin öğrenci yetiştirmiş, ilmik ilmik onları işlemiş. Halden anlayan öküzü onun adına kaşık, kepçe satıyor. Dürüst insanlar, 'Yesevi Hoca bizim çocuklarımızı yetiştiriyor ona katkıda bulunalım' diye kaşığı alıyor, yerine parası koyuluyor. Uyanık İnsanlar ise 'bu öküz ne anlar' diye kaşığı alıyor, yerine parasını koymuyor. Ama öküz parayı alana kadar onun peşinden takip ediyor, ne zaman ki parayı veriyor onun peşini bırakıyor."

Konferansın bitiminde Dr. İbrahim Ateş, Prof. Dr. Musa Yıldız’a                                                                                             kendi eseri olan üçlü takımı verirken, Prof. Dr. Musa Yıldız da Dr. İbrahim Ateş’e, UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevî Yılı anısına, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘’Dîvân-ı Hikmet’’ kitabını hediye etti.


Haber Resimleri