Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde 10-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkistan merkez yerleşkesinde yer alan İlahiyat Fakültesinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu, gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ardından yurda dönüş hazırlıklarına başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri başta olmak üzere Yûnus Emre ve Fuzûlî gibi Türk Dünyasının ortak değerleri olarak zirveleşen şahsiyetlerin hayatları, sanatları ve eserleri üzerinde dersler, paneller ve seminerler veren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu, bu çalışmalarıyla öğrencilerin; dini, tarihi ve kültürel açıdan referans kaynakları olan değerlerine daha iyi vâkıf olmak ve Türk-İslam kimliğini oluşturan, bizi biz yapan kıymetleri asli unsurlarından öğrenerek bu konular üzerinde fikir üretiminde bulunmalarını sağlamayı amaçlamıştır.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinde bulunduğu zaman zarfı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların yanı sıra "Dîvân Şairlerinde Hz. Peygamber Sevgisi" ile "Hoca Ahmed Yesevi ve Mefkûresi" adlı iki de konferans verdi.


Haber Resimleri