Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ve Doç. Dr. Vahit Göktaş Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının hazırlamış olduğu program çerçevesinde iki haftalığına ders, seminer, konferans vermek ve ilmi çalışmalarda bulunmak için Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ile öğretim üyesi Doç. Dr. Vahit Göktaş gerçekleştirmiş oldukları akademik çalışmaların ardından yurda dönüş yaptı.

Bilgi, birikim ve tecrübelerini Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hoca ve öğrencileriyle paylaşan Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ile Doç. Dr. Vahit Göktaş; Tasavvuf ilimlerinin temel konularında ve özellikle Orta Asya'nın İslamlaşmasında Sûfîlerin Rolü, Geçmişten Günümüze Hoca Ahmed Yesevi ve Mesajı, Divan-ı Hikmet'in Aktüel Değeri, Tasavvuf ve Günümüz İnsanının Maneviyat İhtiyacı, İbadetlerin Manevi Yorumu, Duanın İnsanı Yapılandırması ve Duanın Psikolojik Değeri, Kur'an-ı Kerim'in Doğru Anlaşılmasında Tasavvufun Rolü gibi konularda da lisans ve yüksek lisans dersleri ile seminerler verdiler.


Haber Resimleri