DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Yönetim Düşüncesinin Evrimi
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
DERSİN ÖNKOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
STAJ / UYGULAMA
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 1. Örgüt ve eğitim yönetimi kavramlarını bilir. 2. Yönetimin evrimsel sürecini bilir. 3. Yönetim süreç ve fonksiyonlarını bilir. 4. Araştırma etiğini ve yönetimde etik uygulamalarını bilir. 5. Yönetimle ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma ya
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Çağdaş Yönetim Öncesi Dönem, Çağdaş Yönetim Dönemi, Klâsik Yönetim Teorisi, Bilimsel Yönetim Dönemi
2.HAFTA Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi ve Oligarşinin Tunç Kanunu
3.HAFTA Yönetimde Beşeri İlişkiler Yaklaşımı
4.HAFTA Modern Yönetim Teorisi
5.HAFTA Durumsallık Yaklaşımı, Yönetim Faaliyetinin Özellikleri , Yeşil Yönetim
6.HAFTA Yönetim Fonksiyonları: Planlama
7.HAFTA Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Tipleri
8.HAFTA Yönetimde Motivasyon
9.HAFTA Liderlik ve İletişim
10.HAFTA Koordinasyon, Denetim, Karar Verme
11.HAFTA Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Türleri
12.HAFTA Örgütlerde Çatışma Nedenleri ve Yönetimi
13.HAFTA Toplam Kalite Yönetimi ve Yalın Yönetim
14.HAFTA Diğer Güncel Yönetim Yaklaşımları
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
1 Eğitim yönetimi, denetimi, liderliği ve eğitimde politika analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
2 Yönetim, örgüt, liderlik ve politika analizi model ve yaklaşımlarını eğitim ve okul yönetimi ile ilişkilendirir.
1
3 Eğitim ve okul yönetiminin temel amaçları olan öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarma, okul çalışanlarının mesleki gelişimini en üst düzeyde gerçekleştirme ve olumlu bir okul ortamı ve kültürü oluşturma konularında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
3
4 Yönetim, örgüt ve liderlik kuramlarını tarihsel gelişimi içinde karşılaştırmalı olarak inceler.
2
5 Eğitim yönetimi ile genel yönetim, ekonomi, siyaset, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ve diğer disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, kendi alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
3
6 Yönetim, örgüt ve liderliğe ilişkin model ve yaklaşımlardan yararlanarak eğitim sisteminin ve okulların mevcut durum ve sorunlarını irdeler.
3
7 Alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden eğitimde ve eğitim yönetimi kapsamındaki çalışmalarda yararlanır.
5
8 Alandaki ulusal/uluslararası bilimsel ve güncel gelişmeleri izleyerek bunları alandaki çalışmalarına ve araştırmalarına yansıtır.
5
9 Alana ilişkin kuramsal/uygulamalı bilgi ve becerileri bireysel ve ekip çalışmalarında uygular.
5
10 Alanda yönetim, örgüt ve liderlik kuram ve yaklaşımlarını dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi kapsamındaki uygulamaları değerlendirir.
5
11 Eğitim yönetimi araştırma, uygulama ve çalışmalarında sorumluluk alır.
3
12 Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
5
13 Dinamik bir alan olan eğitimin, etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
5
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini, alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
5
15 Alana yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslararası bilimsel etik kurallarını dikkate alır.
4