DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Liderlik
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER Yönetim ve Organizasyon ; Örgütsel Davranış
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Semra Güney ders notları, Salih Güney, Liderlik,2. Basım, 2015, Nobel Yayıncılık, Ankara
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ders Anlatım
STAJ / UYGULAMA
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Öğrenciler liderlik kavramını öğrenir.
ÖÇ2 Öğrenciler güç tiplerini ve liderde olması gereken yönetsel becerileri öğrenir.
ÖÇ3 Öğrenciler liderlik tutumlarını öğrenir.
ÖÇ4 Öğrenciler liderlik teorilerini anlar.
ÖÇ5 Öğrenciler liderlik konusundaki günce
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Liderlik Kavramı
2.HAFTA Liderliğe gereksinim duyulma nedenleri Liderliğin önemi Liderlerde bulunması gereken beceri türleri
3.HAFTA Kişisel Özellikler Teorisi
4.HAFTA Davranışsal Liderlik Teorileri
5.HAFTA Durumsal Liderlik Teorileri
6.HAFTA Dönüşümsel ve Karizmatik Liderlik Teorileri
7.HAFTA Koçluk
8.HAFTA Spiritüel Liderlik ve Stratejik Liderlik
9.HAFTA Değişim Liderliği
10.HAFTA Kadın Liderliği
11.HAFTA Duygusal Zeka ve Liderlik
12.HAFTA Ahlaki Liderlik
13.HAFTA Kültür ve Liderlik, İletişim ve Liderlik
14.HAFTA Özel, Kamu ve STK Liderliği
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 İşletme yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5
5
5
5
5
2 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5
5
5
5
5
3 İşletme yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5
5
5
5
5
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5
5
5
5
5
5 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5
5
5
5
5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5
5
5
5
5
7 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
5
5
5
5
5
8 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5
5
5
5
5
9 İşletme yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
5
5
5
5
5
10 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
5
5
5
5
5
11 Avrupa Dil Portföyü A Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5
5
5
5
5
12 İşletme yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5
5
5
5
5
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5
5
5
5
5
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5
5
5
5
5
15 Değişime ve yeniliğe açıktır.
5
5
5
5
5