DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Eğitim yönetiminin temel kavramlarını, ilkelerini, yaklaşımlarını ve kuramlarını bilir.
ÖNERİLEN DERSLER Yönetim Bilimi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Aydın, M. (2016). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları Bursalıoğlu, Z. (2012). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Yayınları.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatma, soru-cevap
STAJ / UYGULAMA Yok
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Teknolojik ve toplumsa değişimi bilir.
ÖÇ2 Yönetim ve liderlik kavramlarını bilir.
ÖÇ3 Eğitim yönetimi alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.
ÖÇ4 Vizyon kavramını ve eğitim örgütleri açısından önemini kavrar.
ÖÇ5 Öğrenen örgüt kavramını ve eğitim örgütlerine olan yansımalarını bilir.
ÖÇ6 Kalite, vermlilik ve sorun çözme tekniklerini bilir ve uygular.
ÖÇ7 Öğretim liderliğini bilir ve öğretim liderliği davranışlarını tanımlar.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Teknolojik, toplumsal değişimler ve eğitim sistemine etkileri
2.HAFTA Toplum bilinci.
3.HAFTA Yönetim ve Liderlik
4.HAFTA Diğerlerinin Desteğini Sağlamak
5.HAFTA Eğitim Yönetiminde Yeni Kavramlar
6.HAFTA Vizyon
7.HAFTA Öğrenen Örgüt
8.HAFTA Kalite ve Verimlilik
9.HAFTA Kalite Akımı ve Doğurduğu Yeni Değerler
10.HAFTA Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Problem Çözme Teknikleri
11.HAFTA Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Problem Çözme Teknikleri (2)
12.HAFTA Öğretim Liderliği
13.HAFTA Açık Öğretim Hedefleri Belirlemek.
14.HAFTA Okul Yönetici ve Öğretim Hedefleri
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
1 Eğitim yönetimi, denetimi, liderliği ve eğitimde politika analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
5
5
5
5
5
5
2 Yönetim, örgüt, liderlik ve politika analizi model ve yaklaşımlarını eğitim ve okul yönetimi ile ilişkilendirir.
5
4
4
5
5
5
4
3 Eğitim ve okul yönetiminin temel amaçları olan öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarma, okul çalışanlarının mesleki gelişimini en üst düzeyde gerçekleştirme ve olumlu bir okul ortamı ve kültürü oluşturma konularında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
5
5
5
5
5
5
5
4 Yönetim, örgüt ve liderlik kuramlarını tarihsel gelişimi içinde karşılaştırmalı olarak inceler.
4
3
4
5
5
5
5
5 Eğitim yönetimi ile genel yönetim, ekonomi, siyaset, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ve diğer disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, kendi alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
3
4
5
5
5
5
5
6 Yönetim, örgüt ve liderliğe ilişkin model ve yaklaşımlardan yararlanarak eğitim sisteminin ve okulların mevcut durum ve sorunlarını irdeler.
5
4
5
3
5
5
5
7 Alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden eğitimde ve eğitim yönetimi kapsamındaki çalışmalarda yararlanır.
5
5
5
5
5
5
5
8 Alandaki ulusal/uluslararası bilimsel ve güncel gelişmeleri izleyerek bunları alandaki çalışmalarına ve araştırmalarına yansıtır.
5
5
5
5
5
5
5
9 Alana ilişkin kuramsal/uygulamalı bilgi ve becerileri bireysel ve ekip çalışmalarında uygular.
5
5
5
5
5
5
5
10 Alanda yönetim, örgüt ve liderlik kuram ve yaklaşımlarını dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi kapsamındaki uygulamaları değerlendirir.
5
5
5
5
5
5
5
11 Eğitim yönetimi araştırma, uygulama ve çalışmalarında sorumluluk alır.
5
5
5
5
5
5
4
12 Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
4
4
4
3
4
5
5
13 Dinamik bir alan olan eğitimin, etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
5
4
5
5
5
5
5
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini, alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
5
5
5
5
5
5
5
15 Alana yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslararası bilimsel etik kurallarını dikkate alır.
5
5
5
5
5
5
5