DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Eğimde Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Aydın, İ. (2012). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş.,
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, soru-cevap
STAJ / UYGULAMA
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Bilimsel araştırmanın önemini ve etik ilkelerini açıklar.
ÖÇ2 Problem çözme sürecinin aşamalarını bilir.
ÖÇ3 Araştırma için uygun örneklem türüne karar verir.
ÖÇ4 Ölçmede hata, geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklar.
ÖÇ5 Nicel ve nitel araştırmaları temel özellikleri açısından karşılaştırır.
ÖÇ6 Araştırma problemine uygun çözüm yollarını ve analiz tekniklerini bilir.
ÖÇ7 Araştırmanın raporlaştırılmasında dikkat edilecek hususları bilir.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Bilimsel araştırmanın temelleri
2.HAFTA Bilimsel araştırmanın temelleri
3.HAFTA Araştırma ve yayın etiği
4.HAFTA Araştırma probleminin tanımlanması
5.HAFTA Araştırmada evren ve örneklem
6.HAFTA Ölçme, ölçek, geçerlik ve güvenirlik
7.HAFTA Veri toplama araçlarının geliştirilmesi
8.HAFTA Nicel araştırma yöntemleri
9.HAFTA Nitel araştırma yöntemleri
10.HAFTA Bulgu, yorum, sonuç ve öneriler
11.HAFTA Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması
12.HAFTA Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması
13.HAFTA Veri analizi ve SPSS uygulamaları
14.HAFTA Veri analizi ve SPSS uygulamaları
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
1 Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.
5
5
4
5
5
5
5
2 Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.
4
4
4
4
4
4
4
3 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.
5
5
4
5
5
5
5
4 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.
5
4
5
5
5
5
5
5 Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.
4
4
5
4
4
4
4
6 Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.
4
4
4
4
4
5
4
7 Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.
5
5
5
5
5
5
5
8 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.
5
5
4
5
5
5
5
9 Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.
5
4
5
5
5
5
5
10 Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.
4
4
5
4
4
4
5