DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Eğitimde Teftiş ve Değerlendirme
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
ÖNERİLEN DERSLER Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim: Durum saptama, değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem Akademi., Taymaz, H. (2015). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara:Pegem Akademi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
STAJ / UYGULAMA Bu dersin staj/uygulaması bulunmamaktadır.
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Eğitim denetiminin kapsamını bilir.
ÖÇ2 Denetim türlerini açıklar.
ÖÇ3 Denetmenlerin görev, rol ve sorumluluklarını bilir.
ÖÇ4 Denetime etki eden faktörleri bilir.
ÖÇ5 Farklı ülkelerdeki denetim uygulamalarını bilir.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Dersin içeriği ve kapsamı
2.HAFTA Eğitim denetiminin kapsamı
3.HAFTA Eğitim denetiminin kapsamı
4.HAFTA Türk Milli Eğitim Sisteminde teftişin gelişimi ve yeni düzenlemeler
5.HAFTA Denetim türleri
6.HAFTA Eğitim denetmenlerinin görevleri
7.HAFTA Eğitim denetmenlerinin görevleri
8.HAFTA Eğitim denetmenlerinin rol ve yeterlikleri
9.HAFTA Denetime etki eden faktörler
10.HAFTA Öğretmen değerlendirmesi ve eğitim denetimi
11.HAFTA Denetim ve etik
12.HAFTA Yönetimde yerelleşme ve denetim
13.HAFTA Yönetimde yerelleşme ve denetim
14.HAFTA Yönetimde yerelleşme ve denetim
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 Eğitim yönetimi, denetimi, liderliği ve eğitimde politika analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
5
5
5
5
2 Yönetim, örgüt, liderlik ve politika analizi model ve yaklaşımlarını eğitim ve okul yönetimi ile ilişkilendirir.
4
4
5
4
3
3 Eğitim ve okul yönetiminin temel amaçları olan öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarma, okul çalışanlarının mesleki gelişimini en üst düzeyde gerçekleştirme ve olumlu bir okul ortamı ve kültürü oluşturma konularında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
3
4
4
3
4
4 Yönetim, örgüt ve liderlik kuramlarını tarihsel gelişimi içinde karşılaştırmalı olarak inceler.
4
4
4
3
5
5 Eğitim yönetimi ile genel yönetim, ekonomi, siyaset, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ve diğer disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, kendi alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
4
4
5
3
4
6 Yönetim, örgüt ve liderliğe ilişkin model ve yaklaşımlardan yararlanarak eğitim sisteminin ve okulların mevcut durum ve sorunlarını irdeler.
3
4
4
5
3
7 Alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden eğitimde ve eğitim yönetimi kapsamındaki çalışmalarda yararlanır.
5
3
5
4
4
8 Alandaki ulusal/uluslararası bilimsel ve güncel gelişmeleri izleyerek bunları alandaki çalışmalarına ve araştırmalarına yansıtır.
4
4
4
4
4
9 Alana ilişkin kuramsal/uygulamalı bilgi ve becerileri bireysel ve ekip çalışmalarında uygular.
4
5
5
5
5
10 Alanda yönetim, örgüt ve liderlik kuram ve yaklaşımlarını dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi kapsamındaki uygulamaları değerlendirir.
4
4
4
4
4
11 Eğitim yönetimi araştırma, uygulama ve çalışmalarında sorumluluk alır.
5
4
5
4
5
12 Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
4
4
4
4
4
13 Dinamik bir alan olan eğitimin, etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
5
5
5
5
5
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini, alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
4
4
3
4
3
15 Alana yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslararası bilimsel etik kurallarını dikkate alır.
4
5
5
5
5