DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Program Geliştirme ve Değerlendirme
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Ön koşul yok
ÖNERİLEN DERSLER Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Ertürk, S.,(1982),Program Geliştirme.Ankara, Yelkentepe Yayınları. 2.Varış,F.,(1988)Program GeliştirmeAnkara:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 3.Sönmez, V.,(2007)Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.Ankara: Anı yayınları. 4.De
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
STAJ / UYGULAMA yok
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Program geliştirme ve ölçme değerlendirmeyle ilgili temel kavramları tanımlar.
ÖÇ2 Eğitim öğretim ilkelerini açıklar.
ÖÇ3 Program geliştirmenin tarihi temellerini açıklar.
ÖÇ4 Program geliştirmenin sosyolojik temellerini açıklar.
ÖÇ5 Program geliştirmenin psikolojik temellerini açıklar.
ÖÇ6 Program geliştirmenin felsefi temellerini açıklar.
ÖÇ7 Program geliştirmede sistem yaklaşımı açıklar.
ÖÇ8 Program geliştirmede ihtiyaç belirleme tekniklerini açıklar.
ÖÇ9 Program geliştirmede ihtiyaç belirleme yaklaşımlarını açıklar.
ÖÇ10 Eğitim hedefleri konusunda taksonomik yaklaşımları açıklar.
ÖÇ11 Program geliştirme türleri ve yönelimlerini açıklar.
ÖÇ12 Öğretim stratejilerini açıklar.
ÖÇ13 Öğretim yöntem ve tekniklerini açıklar.
ÖÇ14 Program geliştirmede içerik sorununu açıklar.
ÖÇ15 Program geliştirmede içerik tasarımlarını açıklar.
ÖÇ16 Program geliştirme modellerini açıklar.
ÖÇ17 Program değerlendirmeyi açıklar.
ÖÇ18 Program değerlendirme modellerini açıklar.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA PGD KURUMSAL GELİŞİMİ
2.HAFTA PGD TARİHİ VE SOSYOLOJİK TEMELLERİ
3.HAFTA PGD FELSEFİ VE PSİKOLOJİK TEMELLER
4.HAFTA PGD SİSTEM YAKLAŞIMI VE İHTİYAÇ BELİRLEME TEKNİKLERİ
5.HAFTA PGD İHTİYAÇ BELİRLEME YAKLAŞIMLARI
6.HAFTA PGD EĞİTİM HEDEFLERİ KONUSUNDA TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR
7.HAFTA PROGRAM TÜRLERİ VE YÖNELİMLER
8.HAFTA PROGRAM TÜRLERİ VE YÖNELİMLER
9.HAFTA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
10.HAFTA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
11.HAFTA PROGRAM GELİŞTİRMEDE İÇERİK SORUNU
12.HAFTA PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ
13.HAFTA PROGRAM DEĞERLENDİRME
14.HAFTA PROGRAM DEĞERLENDİRME
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
ÖÇ16
ÖÇ17
ÖÇ18
1 Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
3 Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
4 Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
6 Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
7 Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
8 Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
9 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
10 Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
11 Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
12 Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
13 Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
14 Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
15 Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
16 Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
17 Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
18 Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
19 Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
20 Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.