DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Ölçme Kuramları
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI yok
ÖNERİLEN DERSLER Yok
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing. Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Pegem Akademi. Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (19
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yüzyüze anlatım
STAJ / UYGULAMA Yok
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kuramların ayırt edici özelliklerini bilir.
ÖÇ2 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili karşılaşılan bir sorunun çözümünü temel ilke, kavram ve kuramlara dayalı olarak düşünür.
ÖÇ3 Kuramlara göre madde analizlerini gerçekleştirebilir
ÖÇ4 Klasik test kuramının temel kavramlarını açıklar
ÖÇ5 Madde tepki kuramının temel kavramlarını açıklar
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Psikolojik ölçmeye giriş
2.HAFTA Test istatistikleri
3.HAFTA Test ve madde istatistikleri
4.HAFTA Klasik gerçek puan modeli ve güvenirlik
5.HAFTA Bir bileşiğin güvenirliği
6.HAFTA SPSS uygulama ve ölçmenin standart hatası
7.HAFTA Güvenirlik kestirme yöntemleri
8.HAFTA Çok boyutlu bileşik puanların güvenirliğinin kestirilmesi
9.HAFTA Geçerlik
10.HAFTA Genellenebilirlik Kuramı
11.HAFTA Genellenebilirlik Kuramı
12.HAFTA MTK İki Kategorili Puanlanan Maddeler için Madde Tepki Kuramı (MTK) Modelleri
13.HAFTA MTK b. Madde Parametrelerinin ve Yetenek Düzeylerinin Kestirimi
14.HAFTA MTK c. Madde bilgi ve test bilgi fonksiyonu
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
5
5
5
5
5
2 Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
5
5
5
5
5
3 Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
-
-
-
-
-
4 Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
5
5
5
5
5
5 Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
5
5
5
5
5
6 Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
1
1
5
5
5
7 Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
1
3
5
5
5
8 Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
-
-
-
-
-
9 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
-
-
-
-
-
10 Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
-
-
-
-
-
11 Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
-
-
-
-
-
12 Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
-
-
5
-
-
13 Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
5
5
5
5
5
14 Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
-
-
-
-
-
15 Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
3
3
5
5
5
16 Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
-
-
-
-
-
17 Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
-
-
-
-
-
18 Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
-
-
-
-
-
19 Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
-
-
-
-
-
20 Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
-
-
-
-
-