DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Nitel Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI -
ÖNERİLEN DERSLER -
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Bailey, K.D. (1982). Methods of social research (2nd ed). New York: The Free Press. Barker, R.G. (1968). Ecological Psychology. Stanford. CA: Stanford University Press. Berg, B.L. (1998) Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Allyn and B
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, Soru-Cevap
STAJ / UYGULAMA -
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Bilgi türleri konusunda farkındalık kazanma,
ÖÇ2 Bilimsel bilgi edinme yollarını kavrama,
ÖÇ3 Nitel araştırmanın tarihsel sürecini kavrama
ÖÇ4 Nitel ve nicel araştırma arasındaki farkı anlama
ÖÇ5 Bir araştırma problemi seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri kavrama
ÖÇ6 Araştırmada etik ilkelerin önemini farketme
ÖÇ7 Literatür taramada dikkat edilmesi gereken ilkeleri kavrama
ÖÇ8 Nitel araştırma desenlerini tanıma
ÖÇ9 Nitel araştırmalarda örneklem tekniklerini tanıma
ÖÇ10 Nitel araştırmada veri toplama tekniklerini tanıma
ÖÇ11 Nitel araştırmada veri analizi tekniklerini kavrama
ÖÇ12 Nitel bir araştırmayı raporlaştırma sürecini kavrama
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Bilgi felsefesi ve türleri
2.HAFTA Nitel araştırmalarda bilimsel bilgi edinme yolları
3.HAFTA Nitel araştırmanın tarihçesi
4.HAFTA Nitel araştırmaların özellikleri
5.HAFTA Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması
6.HAFTA Araştırma problemi seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
7.HAFTA Nitel araştırmalarda etik ilkeler
8.HAFTA Nitel araştırma desenleri ve özellikleri
9.HAFTA Nitel araştırmalarda örnekleme teknikleri
10.HAFTA Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri: görüşme
11.HAFTA Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri: gözlem
12.HAFTA Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri: döküman analizi ve mecaz
13.HAFTA Nitel araştırmalarda veri analizi ve geçerlik/güvenirlik
14.HAFTA Nitel araştırmalarda raporlaştırma süreci
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
1 Ölçme ve değerlendirme alanına ait temel kavramları bilir.
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
2 Ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramlarını tanır.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Bilimsel araştırma sürecinde gözetilecek etik standartları bilir.
3
3
3
3
3
5
3
2
2
4
4
4
4 Ölçme araçlarını, yapısına ve kullanılış amacına uygun olarak geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık gibi psikometrik özelliklerine dikkat ederek geliştirir.
3
3
1
3
2
2
2
1
1
2
3
3
5 Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ile ölçme aracı geliştirmeye temel olan test kuramları arasında ilişki kurar.
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 Test geliştirme ve uyarlama aşamalarını izleyerek test geliştirir.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7 Test geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili amaca uygun istatistiksel teknikleri kullanır.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.Projelerde alanıyla ilgili çalışmaları yerine getirir.
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
10 Proje önerileri sunar ve tamamlanan projeleri raporlaştırır.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
11 Araştırma problemine uygun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini seçer.
3
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
12 Nicel araştırma verilerinin çözümlenmesinde yararlanılan yazılımları kullanır.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13 Psikometrik nitelikleri bakımından amaca uygun ölçme aracını seçer.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14 Test geliştirme ve bilimsel araştırma sürecini etik standartlara uygunluğu açısından değerlendirir.
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
15 Ölçme araçlarının yapısına ve kullanılış amacına uygun psikometrik nitelikleri saptamada kullanılabilecek yöntemi/yaklaşımı değerlendirir.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
16 Ölçme araçlarına ilişkin uyarlama süreçlerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirir.
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
17 Alanda yapılmış araştırmaları bilimsel yöntemin ölçütlerine göre değerlendirir.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18 Nicel araştırma verilerinin (tek değişkenli, çok değişkenli) çözümlenmesinde kullanılan yazılım çıktılarını yorumlar.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 Bilişim ve iletişim teknolojileri alandaki kuramsal ve uygulamaları çalışmalarda belirli bir düzeyde kullanır.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20 Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve sistemleri içerisindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3