DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Dönem Projesi
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 3 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, Soru-Cevap
STAJ / UYGULAMA Proje yazımı
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Bir araştırma problemini tanımlayabilme.
ÖÇ2 Araştırmada kullanacağı yöntem ve tekniklere karar verebilme.
ÖÇ3 Araştırmda verileri toplayabime.
ÖÇ4 Toplanan verileri analiz edebilme.
ÖÇ5 Elde edilen bulguları rapor haline getirebilme.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Araştırma konusu belirleme.
2.HAFTA Problemin tanımlanması.
3.HAFTA Problemin tanımlanması.
4.HAFTA Kavramsal çerçevenin oluşturulması.
5.HAFTA Yöntem bölümünün yazılması.
6.HAFTA Verilerin toplanması.
7.HAFTA Verilerin toplanması.
8.HAFTA Verilerin analizi.
9.HAFTA Verilerin analizi.
10.HAFTA Bulgular bölümünün yazılması.
11.HAFTA Bulgular bölümünün yazılması.
12.HAFTA Sonuç ve önerilerin yazılması.
13.HAFTA Raporun hazırlanması.
14.HAFTA Raporun sunumu.
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
  Diğer
0
0
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
-
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
30
DERSİN AKTS KREDİSİ:
30
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 Eğitim yönetimi, denetimi, liderliği ve eğitimde politika analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
1
1
1
1
2 Yönetim, örgüt, liderlik ve politika analizi model ve yaklaşımlarını eğitim ve okul yönetimi ile ilişkilendirir.
3
2
3
3
3
3 Eğitim ve okul yönetiminin temel amaçları olan öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarma, okul çalışanlarının mesleki gelişimini en üst düzeyde gerçekleştirme ve olumlu bir okul ortamı ve kültürü oluşturma konularında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
1
1
1
1
1
4 Yönetim, örgüt ve liderlik kuramlarını tarihsel gelişimi içinde karşılaştırmalı olarak inceler.
3
3
3
3
3
5 Eğitim yönetimi ile genel yönetim, ekonomi, siyaset, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ve diğer disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, kendi alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
5
5
5
5
5
6 Yönetim, örgüt ve liderliğe ilişkin model ve yaklaşımlardan yararlanarak eğitim sisteminin ve okulların mevcut durum ve sorunlarını irdeler.
4
4
4
5
4
7 Alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden eğitimde ve eğitim yönetimi kapsamındaki çalışmalarda yararlanır.
5
4
4
4
4
8 Alandaki ulusal/uluslararası bilimsel ve güncel gelişmeleri izleyerek bunları alandaki çalışmalarına ve araştırmalarına yansıtır.
2
3
3
4
4
9 Alana ilişkin kuramsal/uygulamalı bilgi ve becerileri bireysel ve ekip çalışmalarında uygular.
1
2
3
2
2
10 Alanda yönetim, örgüt ve liderlik kuram ve yaklaşımlarını dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi kapsamındaki uygulamaları değerlendirir.
3
3
4
2
3
11 Eğitim yönetimi araştırma, uygulama ve çalışmalarında sorumluluk alır.
3
3
3
3
4
12 Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
1
1
1
1
1
13 Dinamik bir alan olan eğitimin, etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
3
3
3
2
1
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini, alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.
-
1
1
1
1
15 Alana yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslararası bilimsel etik kurallarını dikkate alır.
1
2
2
3
2