DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : İngilizce Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ İngilizce
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Önkoşul Yoktur
ÖNERİLEN DERSLER Önerilen Başka Ders Yoktur
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Techniques and Principles in Language Teaching, Approaches and Methods in language Teaching
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, Soru-Cevap
STAJ / UYGULAMA Yoktur
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 İngilizce Öğretimindeki temel kavramları anlayabilmek
ÖÇ2 İngilizce öğretiminde teori ve uygulamayı ilişkilendirebilme
ÖÇ3 İngilizce öğretiminde farklı yaklaşımları kıyaslayabilmek
ÖÇ4 İngilizce öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımların tarihsel gelişimini anlayabilmek
ÖÇ5 İngilizce öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri analiz edebilmek
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA İngiliz Dili Eğitiminde Yöntem ve Yaklaşımlara Giriş Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
2.HAFTA Sözel Yaklaşım ve Durumsal Dil Öğretimi
3.HAFTA İşitsel Dilsel Yöntem
4.HAFTA Bütüncül Fiziksel Tepki Yaklaşımı
5.HAFTA Sözsüz Yöntem
6.HAFTA Toplum Dil Öğrenme
7.HAFTA İletişimsel Dil Öğretimi
8.HAFTA Suggestopedia
9.HAFTA Görev Temelli Dil Öğretimi
10.HAFTA İçerik Temelli Öğretim
11.HAFTA Çoklu Zeka
12.HAFTA Sinirsel Dil Programlama
13.HAFTA Teknoloji Kullanımı ve Metot Sonrası Dönem
14.HAFTA Çağdaş Yaklaşımlar
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
3
3
3
3
3
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
5
5
5
5
5
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
4
4
4
4
4
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
5
5
5
5
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
3
3
3
3
3
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
4
4
4
4
4
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
4
4
4
4
4
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
4
4
4
4
4
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
3
3
3
3
3
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
3
3
3
3
3