DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ İngilizce
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI -
ÖNERİLEN DERSLER -
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR -
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Oral presentations, homework assignments
STAJ / UYGULAMA -
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Öğrenciler temel dil becerilerinin metodolojik çerçevede tarihsel gelişimini kavrar.
ÖÇ2 Öğrenciler İngilizce öğretiminde temel becerilerin entegre edilmesinin önemini ve faydalarını kavrar.
ÖÇ3 Öğrenciler güncel metodolojik yaklaşımlar ekseninde dört temel becerilerin öğretimine yönelik pratiğe dönük uygulamaları ve teknikleri edinir.
ÖÇ4 Öğrenciler dil becerilerinin öğretimine yönelik ders planı hazırlamayı öğrenir.
ÖÇ5 Öğrenciler temel becerilerin değerlendirilmesine ilişkin temel kavramları ve yöntemleri edinir.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE GİRİŞ
2.HAFTA Tümleşik dil becerileri öğretiminin metodolojik temelleri
3.HAFTA Tümleşik dil becerileri öğretimindeki hususlar ve ilkeler
4.HAFTA Dinleme öğretimi: arka plan
5.HAFTA Dinleme öğretimi: sınıf içi uygulamalar
6.HAFTA Konuşma öğretimi: arka plan
7.HAFTA Konuşma öğretimi: sınıf içi uygulamalar
8.HAFTA Okuma öğretimi: arka plan
9.HAFTA Okuma öğretimi: sınıf içi uygulamalar
10.HAFTA Yazma öğretimi: arka plan
11.HAFTA Yazma öğretimi: sınıf içi uygulamalar
12.HAFTA Becerilerin değerlendirilmesi: arka plan
13.HAFTA Dinleme ve konuşmanın değerlendirilmesi
14.HAFTA Okuma ve yazmanın değerlendirilmesi
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
5
4
4
3
5
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
4
4
5
5
5
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
4
5
5
4
5
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
5
3
4
4
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
5
4
5
4
4
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
4
4
5
3
4
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
5
4
3
4
5
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
3
4
5
5
5
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
5
4
5
4
5
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
4
5
5
4
5