DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : İkinci Dil Edinimi
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ İngilizce
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Bulunmuyor
ÖNERİLEN DERSLER
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Ellis, R. (2009). Introduction to Second Language Acquisition
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Lecture
STAJ / UYGULAMA Yok.
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Öğrenciler ikinci dil edinimi kuram, yaklaşım ve hipotezlerini öğrenir.
ÖÇ2 İkinci dil edinimi kuramlarıyla dil öğretimi kuramları arasındaki ilişki ele alınır.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Davranışçı Kuram
2.HAFTA Yeni Davranışçı Kuram
3.HAFTA Mediation
4.HAFTA Acculturation
5.HAFTA Subsumption Kuramı
6.HAFTA Anlamlı Öğrenme Kuramı
7.HAFTA Connectivist Kuramı
8.HAFTA Yapılandırmacılık
9.HAFTA Çoklu Zeka Kuramı
10.HAFTA Bilişsel Öğrenme Kuramı
11.HAFTA Bilişsel Kodlu Öğrenme Kuramı
12.HAFTA Aradil
13.HAFTA Prensipler ve Parametreler
14.HAFTA Krashen and SLA
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
5
5
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
4
4
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
4
5
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
5
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
5
5
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
5
5
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
5
5
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
5
5
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
5
5
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
5
5