DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 2 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ Türkçe
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Önkoşul bulunmamaktadır.
ÖNERİLEN DERSLER -
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR J. Moon (2000). Children Learning English. Heinemann. Clark, J. (1990). Teaching children: Is it different. Jet, 6-8. Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Longman. Scott, W. & Ytreberg (1990). Teaching English to children. L
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Uzaktan eğitim, okuma ve tartışma
STAJ / UYGULAMA bu derste staj bulunmamaktadır
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Çocukların genel gelişim süreçlerini açıklayan öğrenme kuramlarını inceleyerek bu bilgileri çocuklara yabancı dil öğretiminde ve sınıf ortamında kullanmanın yollarını araştırmak;
ÖÇ2 Çocuklara uygulanabilecek genel yöntem ve teknikleri incelemek;
ÖÇ3 çocuk ve yetişkinler arasındaki öğrenme farklılıklarını tespit etmek
ÖÇ4 çocuklara özel kullanılabilecek farklı dil öğrenme materyal türlerini öğrenmek ve bunları uygun şekilde kullanabilmek
ÖÇ5 Çocuklara yönelik uygun değerlendirme materyalleri hazırlayabilmek
ÖÇ6 Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknolojiyi etkin biçimde kullanabilme
ÖÇ7 Öğrencinin gelişim aşamalarını, öğrenen değişkenlerini ve dil öğrenimini etkileyen diğer faktörleri, erken ikidilliliği, kritik dönem hipotezini, motivasyonu, anadili ve yabancı dil edinimindeki farklılıkları ve benzerlikleri, çocuklukta ve yetişkinlikte
ÖÇ8 Çocuklara dinleme ve konuşma, okuma ve yazma öğretmek; kelime öğretimi ve gramer öğretme becerilerini geliştirmek
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Derse Giriş ve ders tanıtımı Dil gelişimini etkileyen teoriler; Çocuklar ve yetişkinlerin dil öğrenme açısından farklılıkları
2.HAFTA Çocukların karakteristik özellikleri Çocukların yabancı dil öğrenimine karşı tutumları Dil eğitim politikaları- ilköğretimde yabancı dil öğretimi
3.HAFTA Çocuklarla Sınıf yönetimi teknikleri Etkili öğretmen-öğrenci iletişimi ve sınıf dili
4.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde şarkı, el becerisi etkinlikleri ve oyunların kullanımı
5.HAFTA Çocuklara İngilizce öğretiminde telaffuz ve sözcük bilgisi
6.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde dinleme ve konuşma becerisi
7.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde okuma ve yazma becerisi
8.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde gramerin yeri ve öğretim yöntem ve teknikleri
9.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde hikaye kullanımı
10.HAFTA Çocuklar için yabancı dil öğrenim materyalleri Aktivite oluşturma, adapte etme ve değerlendirme
11.HAFTA Çocuklara yabancı dil öğretiminde kritik düşünme becerisi
12.HAFTA Tema/konu odaklı dil öğretimi ve faydaları
13.HAFTA Çocuklara uygulanabilecek değerlendirme türleri
14.HAFTA Çocuklara İngilizce öğretiminde teknolojiyi etkin kullanmak
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
5
5
5
5
5
4
4
5
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
4
5
5
5
5
5
5
5
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
5
5
5
5
5
5
5
5
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
5
5
5
5
5
5
5
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
5
5
5
5
5
5
4
5
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
5
5
5
4
5
5
5
5
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
5
5
4
4
5
5
5
5
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
4
5
5
-
5
5
5
4
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
4
4
4
5
5
5
5
4
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
5
5
5
5
5
5
5
5