DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : İngilizce Öğretiminde Müfredat Tasarımı
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 3 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ İngilizce
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI -
ÖNERİLEN DERSLER -
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR -
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Oral presentations, homework assignments
STAJ / UYGULAMA -
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Öğrenciler yabancı dil eğitiminde program geliştirmenin temel prensiplerini kavrar.
ÖÇ2 Öğrenciler program geliştirme sürecinde ihtiyaç analizinin yapılma nedenlerini, biçimlerini ve basamaklarını öğrenir.
ÖÇ3 Öğrenciler programın hedefleri, amaçları ve çıktılarınin planlanmasını öğrenir.
ÖÇ4 Öğrenciler izlence tasarımı, içeriği, organizasyonu ve uygulamasına ilişkin esasları kavrar.
ÖÇ5 Öğrenciler etkili öğretimin bireysel kültürel ve kurumsal unsurlarını öğrenir.
ÖÇ6 Öğrenciler İngilizce öğretiminde materyallerin rolü ve tasarımına dair ilkeleri kavrar.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA GİRİŞ: DİL ÖĞRETİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
2.HAFTA DİL ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME BASAMAKLARI
3.HAFTA İHTİYAÇ ANALİZİ I
4.HAFTA İHTİYAÇ ANALİZİ II
5.HAFTA DURUM ANALİZİ
6.HAFTA HEDEF VE AMAÇLARIN PLANLANMASI I
7.HAFTA HEDEF VE AMAÇLARIN PLANLANMASI II
8.HAFTA DERS PLANLAMA VE İZLENCE TASARIMI I
9.HAFTA DERS PLANLAMA VE İZLENCE TASARIMI II
10.HAFTA ETKİLİ ÖĞRETİM SÜRECİ I
11.HAFTA ETKİLİ ÖĞRETİM SÜRECİ II
12.HAFTA DİL EĞİTİMİNDE MATERYALLERİN ROLÜ VE TASARIMI I
13.HAFTA DİL EĞİTİMİNDE MATERYALLERİN ROLÜ VE TASARIMI II
14.HAFTA DEĞERLENDİRME
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
5
4
5
4
4
5
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
4
4
3
5
4
5
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
4
4
5
4
4
4
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
4
5
4
5
4
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
4
5
5
4
3
5
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
5
5
4
5
4
5
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
4
5
5
4
4
5
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
5
4
4
4
4
5
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
4
5
4
4
4
5
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
5
5
4
4
4
4