DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı : İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi : 3 Ders AKTS :
Dersin Yarıyılı : 1 Ders Türü : Zorunlu
 ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  
 ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
DERSİN DİLİ İngilizce
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ Uzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARI Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
ÖNERİLEN DERSLER Herhangi bir ders önerisi bulunmamaktadır.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Seliger, H. W., Herbert, W., Seliger, H. W., Shohamy, E., & Shohamy, E. G. (1989). Second language research methods. Oxford University Press.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
STAJ / UYGULAMA
 ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1 Yüksek lisans öğrencilerine profesör ile yarı profesyonel bir araştırma çalışması yapabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikler verilir.
ÖÇ2 Yüksek lisans öğrencilerine alanın alt disiplinlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma ve araştırma çalışmalarında, alanlara özgü araştırma yöntemlerini tanıtmak
ÖÇ3 Yüksek Lisans öğrencileri ELT bağlamlarındaki problemleri tespit etmek ve bilimsel çözümler bulmak için içgörü geliştirir.
ÖÇ4 Yüksek Lisans öğrencileri akademik okuryazarlığı güçlendirir.
ÖÇ5 Yüksek Lisans öğrencileri ELT'de araştırma projeleri yapar ve raporlar.
 DERS İÇERİĞİ
1.HAFTA Araştırma Projesi Yapmanın Temelleri
2.HAFTA Nicel araştırma
3.HAFTA Niteliksel Yöntemler
4.HAFTA Karma Metot Araştırma Tasarımı
5.HAFTA Geçerlilik ve güvenilirlik
6.HAFTA Vaka Analizi
7.HAFTA Eylem Araştırması
8.HAFTA Araştırma Türlerini Analiz Etme
9.HAFTA Araştırma Raporu Yazmak
10.HAFTA Araştırma Raporuna Giriş Nasıl Yazılır?
11.HAFTA Bir Araştırma Raporunda Literatür Taraması Nasıl Yazılır?
12.HAFTA Araştırma Raporunda Metodolojinin Yazılması
13.HAFTA Bir Araştırma Çalışmasında Çalışma Bulguları, Tartışma ve Sonuçlar Nasıl Raporlanır?
14.HAFTA Araştırma Amaçlı Elektronik Kaynaklar Nasıl Kullanılır?
  DEĞERLENDİRME
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
18
 Ödev
7,5
 Uygulama
0
 Projeler
0
 Kanaat
4,5
 Quiz
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin veya Bütünleme Basariya Oranı (%)
1
70
  İŞ YÜKÜ
 Etkinlik
Toplam hafta sayısı
Haftalık saat
Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulama ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
  İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
  Rapor hazırlama
7
1
7
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
  Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
  Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
  Diğer
2
5
10
TOPLAM İŞ YÜKÜ:
150
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25:
6
DERSİN AKTS KREDİSİ:
6
  KATKI DÜZEYLERİ
 NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
1 İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
5
5
5
5
5
2 Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
5
5
5
5
5
3 Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
5
5
5
5
5
4 Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
5
5
5
5
5
5 İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
5
5
5
5
5
6 İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
5
5
5
5
5
7 Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
5
5
4
5
5
8 İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
5
5
4
5
5
9 Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
5
4
5
5
5
10 Sınıf yönetim becerilerini uygular.
5
5
5
5
5