Avrasya Araştırma Enstitüsünde ''Tarihten Bugüne Ermeni Meselesi'' Konferansı Yapıldı

29 Nisan 2019 tarihindeHoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma EnstitüsündeHacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Seyfi Yıldırım ''Tarihten Bugüne Ermeni Meselesi'' konulu bir konferans verdi.

Konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan Avrasya Araştırma Enstitüsüne teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Seyfi Yıldırım, konferans konusunun özellikle tarihçiler için önemini vurguladı.  Doç. Dr. Seyfi Yıldırım, sunumunda, kendisinin hem bir tarihçi hem de bir arşivci olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi. 

Osmanlı İmparatorluğunda tüm etnik toplulukların uzun asırlar barış içerisinde yaşadığını ve Ermeniler’in de ‘‘millet-i sadıka’’ (sadık millet) olarak adlandırıldığını ve 20. Yüzyıl da dahil olmak üzere İmparatorluk tarihi boyunca pek çok Ermeni kökenli general, bakan, elçi, üniversite öğretim üyesinin bulunduğunu da bildirdi. Konunun siyasi tarafa çekilmek istendiğini ifade eden Yıldırım, çok sayıda yazılı belge ve fotoğraf ile 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçekleri ortaya koydu ve sözde ‘‘soykırım’’ iddialarının temelsiz olduğunu gösterdi. Türkiye’nin arşivlerini tüm dünyaya açarak bu konuda kendine güvendiğini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, konunun araştırılması sonucunda esas olarak bölgedeki Türkler’in şiddetli bir katliama uğradıklarının görüldüğünü aktardı. 

Doç. Dr. Seyfi Yıldırım’ın seminerine, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz da teşrif etti. Sayın Rıza Kağan Yılmaz, özellikle bu konuda daha fazla yayın yapılması gerektiğinin altını çizdi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer de bu konuda yayın eksikliği olduğunu ve aynı konuyu araştıran genç araştırmacılara Enstitü tarafından destek verileceğini vurguladı. Ayrıca Enstitü tarafından bu alanda yayınların da artırılacağını belirtti.

Konferans, soru-cevap ve tartışma kısmı ile devam etti. KatılımcılarErmeni meselesi konusunda görüş alışverişinde bulundular ve sorularDoç. Dr. Seyfi Yıldırımtarafından cevaplandı.

Konferansın sonunda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, seminerinde paylaştığı önemli bilgilerden dolayı Doç. Dr. Seyfi Yıldırım’a teşekkür ederek, ''Tarihten Bugüne Ermeni Meselesi'' hakkındadeğerlendirmelerde bulundu.Bunula birliktebu konuda araştırma kapsamını genişletmek amacıyla Doç. Dr. Vakur Sümer Hacettepe Üniversitesi ile işbirliğine hazır olduklarını da dile getirdi.

Konferans, sertifika takdimi ile sona erdi.  


Haber Resimleri