TÜRTEP Yeni Eğitim Dönemine Hazır

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP), yeni döneme hazırlık amacıyla danışman ve öğrencilere çeşitli oryantasyon toplantıları düzenleyerek uzaktan eğitim sistemlerini tanıttı.

Yüksek bir katılım oranıyla yapılan oryantasyon toplantıları, öğrencilere ve danışmanlara TÜRTEP platformunu daha iyi anlama ve kullanma fırsatı sunmuştur. Toplantılar sırasında, uzaktan eğitim sistemi, ders materyali erişimi, sanal sınıf uygulamaları, TÜRTEP tarafından geliştirilen yenilikçi uzaktan eğitim sistemleri ve eğitim esnasında kullanılacak diğer eğitim araçları ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Oryantasyon programlarında şu başlıklar öne çıktı:

Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Tanıtımı: Toplantılar, TÜRTEP platformunun temel işlevleri ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi içerdi. Öğrencilere ve danışmanlara platforma nasıl erişileceği, ders materyallerine nasıl ulaşılacağı ve öğrenci-danışman etkileşiminin nasıl gerçekleştirileceği gibi konularda detaylı açıklamalar sunuldu.

Eğitim ve Öğretim Süreçleri: Öğrenciler ve danışmanlara eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

Eğitim Materyalleri: TÜRTEP, öğrencilere zengin ve çeşitli eğitim materyalleri sunmaktadır. Bu toplantılarda, öğrencilere eğitim materyallerine ulaşma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Danışmanlar da kendi ders materyallerini platforma nasıl yükleyebilecekleri konusunda yönlendirildi.

Sanal Sınıf Uygulamaları: Uzaktan eğitimde etkileşimi artırmak için sanal sınıf uygulamalarının kullanımı önemlidir. Bu toplantılarda, sanal sınıfların nasıl oluşturulduğu, canlı derslerin nasıl yapıldığı ve öğrenci-katılımının nasıl teşvik edildiği üzerine detaylı bilgiler sunuldu.

Destek ve İletişim: TÜRTEP ekibi, öğrencilere ve danışmanlara herhangi bir teknik sorun veya yardım gereksinimi durumunda nasıl destek sağlanacağı hakkında bilgi verdi. İletişim kanalları ve yardım masalarının nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

 

TÜRTEP'in bu oryantasyon toplantıları, uzaktan eğitimde başarılı bir deneyim sağlamak için gerekli olan bilgi ve kaynakları sunarak öğrenci ve danışmanların yeni döneme hazırlıklı olmalarını sağladı. Bu yaklaşım, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin eğitimde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere daha fazla erişim ve esneklik sunma taahhüdünün bir yansımasıdır. TÜRTEP, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları adı altında sunulan bu yenilikçi eğitim yaklaşımıyla, öğrencilere her yerden erişilebilir, esnek ve kaliteli bir eğitim deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Bu girişim, eğitimde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak öğrenme fırsatlarını artırmayı ve öğrencilere daha fazla erişim sağlamayı amaçlamaktadır.


Haber Resimleri