Dr. Gulmira İleuova “Kamu Yönetiminde Sosyolojik Araştırmaların Kullanılması” konulu seminer verdi

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Almatı’da bulunan Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Strateji” adındaki Sosyal ve Politika Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Gulmira İleuova “Kamu Yönetiminde Sosyolojik Araştırmaların Kullanılması” konulu seminer verdi.

Dr. Gulmira İleuova “Kamu Yönetiminde Sosyolojik Araştırmaların Kullanılması” adlı seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan’da sosyoloji alanındaki gelişmeler ile sosyolojik çalışmaların yürütülmesinde ve yorumlanmasında yaşanan sıkıntılara değindi. Kazakistan’da sosyoloji alanınında yapılan çalışmaların son 10 yılda oldukça arttığını belirtirken bu artışın en önemli nedenleri arasında devletin sosyolojik araştırmalara ayırmış olduğu finansal desteği arttırmasını gösterdi. Buna ek olarak son 10 yıl içerisinde bu alanda birçok enstitünün kurulduğunu ve devlet kurumlarının kendi alanlarında birçok araştırma projelerini desteklediğini belirtti.

Sosyoloji alanındaki çalışmaların paylaşımı konusunda çeşitli sıkıntıların yaşandığını ifade etti. Enstitülerin, sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlarının daha önce yaptıkları araştırmaların açık bilgi platformlarında paylaşılmasını sağlayacak oluşumların olmayışının bilgi zenginliğinin arttırılmasının önünde bir engel olduğunu belirtti. Buna ek olarak özellikle erişilebilir SPSS verilerinin çok az olmasının diğer araştırmacıların bu tür verileri kullanarak değişik analizler yapma imkanınıda sınırladığının altını çizdi. Devlet kurumlarının sosyolojik araştırmalardaki çalışma sistemine değinerek kurumların sosyolojik araştırmalar yapılması için ihale açtığını ve bu ihaleleri kazananların çalışmaları yapmakta olduğunu ifade etti.

Devletin sosyolojik araştırmalar için her sene 500 milyon Tenge bütçe ayırdığını belirtmekle beraber Samruk Kazına gibi devlete bağlı kuruluşlarında bu tür çalışmalara büyük kaynak ayırdığını sözlerine ekledi. Araştırma konuları arasında iç siyaset ve halkın değişik konulardaki fikir ve görüşleri üzerine yapılan araştırmaların öne çıktığını ifade etmekle beraber en çok kaynağın 200 milyon Tenge ile Almatı bölgesinde yapılan çalışmalara harcandığının altını çizdi. Seminerinin devamında bu araştırmaların devlet kurumları tarafından kullanımın daki çeşitli eksiklik ve etkisiz kullanım yöntemlerine değindi. Bu bilgilere erişimin sadece ilgili devlet kurumları ile sınırlı kalması nedeniyle araştırma sonuçlarının kapsamlı şekilde analiz edilemediği yönünde görüş bildirdi. Ayrıca, devlet kurumlarında bu bilgilerin sistematik olarak arşivleme sürecinin fazla gelişmediğini ifade etti.

Seminerde ayrıca Dr. Gulmira İleuova sosyoloji alanının gelişimine katkı sağlayabileceğini düşündüğü bir takım önerilerde bulundu. Bunların arasında çalışmalarda daha verimli analizlerinin yapılabilmesi için sosyologların ekonomist ve siyaset bilimciler ile birlikte çalışarak disiplinler arası işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirtti. Öte yandan yapılan çalışmaların daha sağlıklı sonuçlar vermesi için önceki yıllar ve başka çalışmalar ile karşılaştırılması gerektiğini ifade etti. Tüm bunların yapılabilmesi için araştırmalara erişim imkanının arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seminerin sonunda katılımcılar araştırma metotları ve Orta Asya’da sosyoloji  alanındaki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri