“İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” İsimli panel düzenlendi.

15 Mart 2017 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şerkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü İşbirliği ile “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” İsimli panel düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şerkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü ile birlikte “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” konulu panel düzenlendi. Panelin amacı İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 96. inci yılını anmak ve İstiklal şairi olan Mehmet Akif Ersoy’un eserleri, hayatı ve yaşamış olduğu zorlu dönemler sırasındaki şiirleri, vaazları ile milletine manevi önderliği konuları hakkında bilgi vermektir. Panel bir dakikalık saygı duruşunun ardından Türkiye ve Kazakistan’ın milli marşlarının söylenmesi ile başladı. 

Panelde açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu sayın Rıza Kağan Yılmaz, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Kuanışbayev, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölüm Başkanı Doç. Dr. Töralı Kıdır, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek yaptılar.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu sayın Rıza Kağan Yılmaz konuşmasına panele çeşitli kuruluşlardan katılan temsilcilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı. Rıza Kağan Yılmaz İstiklal Marşının yazıldığı döneme değinerek art arda harplerden yorulmuş bir milletin istiklal mücadelesi verirken Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını o günlerin ruhuyla yazdığını ifade etti. Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneği olduğunu ve İstiklal Marşının Türk milletinin başını dik tutarak bağımsızlığına bağlılığını gösteren bir milli mutabakat metni olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında İstiklal Marşından mısralar okuyarak Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisinin yanı sıra Türk milletinin karakterini ve vatan, devlet ve bağımsızlık aşkının görünmekte olduğunu vurguladı. İstiklal Marşı’nın yazım süreci ile Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında çeşitli bilgiler sundu. Bunlar arasında Mehmet Akif Ersoy’un halka moral vermek amacıyla Anadolu’yu dolaşarak konuşmalar yaptığını dile getirdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılan saldırıyı milletin Çanakkale ruhu ile püskürtmeyi başardığını ve bu saldırı sırasında 249 kişinin şehit 2193 kişinin ise gazilik mertebesine ulaştığını sözlerine ekledi. Son dönemde Hollanda’da yaşanan hadiseler konusunda Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını, ayrıca Avrupa’da aklıselim ve insan haklarını gerçekten savunanların bu tür hadiselere prim vermeyeceklerini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklal Marşını kabul edenleri, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mehmet Akif Ersoy’u ve şehit ve gazilere saygılarını sunduğunu ifade etti. Konuşmasını Mehmet Akif Ersoy’un Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın sözü ile tamamladı.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Kuanışbayev İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin sadece bugününü değil geçmişi ve geleceğini de kapsayan bir eser olduğunu ifade etti. Mehmet Akif Ersoy’un şair, yazar ve bir fikir adamı olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinde en zor dönemlerinden birisinde kendi toplumuna yön vermeye, eğitmeye ve moral vermeye çalıştığını sözlerine ekledi. Eserlerinde İslamcılık ve Türk birliğinin yer aldığını ve milletine moral vermek amacıyla Anadolu’ya giderek halk ile konuşmalar yaptığını belirtti. Kurtuluş savaşı sırasında Türk Dünyası’nın çoğunun Sovyetler Birliği altında olmasına rağmen Türk kardeşlerine zor günlerinde yardım etmek amacıyla şairlerin yazılar yazdığını ve buna örnek olarak ise Magcan Cumabayev’in uzaktaki kardeşim şiirinin gösterilebileceğini ifade etti.  

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölüm Başkanı Doç. Dr. Törali Kıdır konuşmasına milli marşların her ülkenin ruhu olduğunu belirterek başladı. Türk Dünyasında şiir yazımının ezelden beri süre geldiğini ve bu şiirlerin marşa dönüşmesi için ona ruh katılması gerektiğini dile getirdi. İstiklal Marşından mısralar okuyarak onların anlamları üzerine kendi görüşlerini ifade etti. Kazakistan’da milli marşın iki kere değiştiğini ilk değişikliğin Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından gerçekleştiğini ikinci değişikliğin ise 2006 yılında marşın melodisinin ağır olması nedeniyle günümüzde kullanılan marş ile değiştirildiğini sözlerine ekledi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek konuşmasına panelin düzenlenmesine katkı sağlayan partnerlere teşekkür ederek başladı. Konuşmacıların konunun tarihsel önemine değinerek İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy hakkında çeşitli bilgiler paylaştıklarını ifade etti. Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinin okuyucu olarak değerlendirildiğinde milletin ve kendi onuruna son derece düşkün olduğunun görüldüğünü belirtti. İstiklal Marşını milletinin var olma mücadelesini ve sıkıntılarını yüreğinde hissederek yazdığını vurguladı. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmasının rastlantı olmadığını ve bizzat kendisinden talep edildiğini ve marşı Safahat’ın içine koymayarak onun kendisinin değil memleketinin olduğunu ifade etmesi ile de İstiklal Marşı’nın yazarına yakıştığını dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy’un inançlı bir aydın olduğunu ve aydın sorumluluğu ile davranarak kendi olarak kalmaya çalışması ile de erdem misali olduğunun altını çizerek konuşmasını bitirdi.

Panel millet eğilmez kısa filminin gösteriminin ardından sona erdi.


Haber Resimleri