Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP 2017-2018 Güz Dönemi Oryantasyon Toplantısı yapıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi  (TÜRTEP) 2017-2018 Güz Dönemi Oryantasyon toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız başta olmak üzere TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, TÜRTEP Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kale, TÜRTEP İdari Birim Çalışanları ve TÜRTEP Danışman Öğretim Üyeleri katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açılış konuşmasında yeni TÜRTEP Danışman Öğretim Üyeleri ile çalışmaktan memnuniyetlerini dile getirdi. TÜRTEP’e katılan yeni danışman öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden azami derecede yararlanmanın öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyleyerek, danışman öğretim üyelerinin TÜRTEP’i daha ileriye götürme noktasında yapılacak çalışmalarda üniversitemizin yoluna ışık tutacağına inandığını belirtti.

Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda öncü bir kurum olduklarını söyleyen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesinin uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının mekân engelini kaldırdığını ve bu uygulamaları ile uzaktan eğitim alanında Türkiye’de âdeta bir marka haline geldiklerini belirtti. Prof. Dr. Musa Yıldız, Danışman Öğretim Üyelerine uluslararası bir devlet üniversitesinde eğitim vermenin ayrıcalığını yaşayacaklarına dikkat çekti.

2017-2018 öğretim yılında TÜRTEP’e katılan Danışman Öğretim Üyelerine, TÜRTEP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemiyle ilgili bilgiler Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Prof. Dr. Bekir Buluç, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kale ve TÜRTEP İdari Personeli tarafından verildi.

 Oryantasyon toplantısında, Danışman Öğretim Üyelerine İnternet Tabanlı verilecek olan eğitimde yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verildi ve danışman öğretim elemanlarının soruları yanıtlandı.


Haber Resimleri