Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Tek Ders Sınavı Duyurusu

Değerli Öğrencilerimiz,

TÜRTEP Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yer alan Tek Ders Sınavı İlkelerinde Yüksek Lisans öğrencilerimiz için değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler doğrultusunda Yüksek Lisans öğrencilerimiz için tek ders sınavı 17 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgi ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize.

TÜRTEP Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Tek Ders Sınavı İlkeleri

MADDE 13-(1) Mezun olmak için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrencinin tek ders sınavına katılabilmesi için, ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden alması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Ön Lisans ve Lisans programlarının tek ders sınavında başarılı olmak için en az 65 (harf notu karşılığı (CC) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.” 

MADDE 13-(2) Yüksek Lisans programlarından mezun olmak için, dönem projesini başarmış olmak koşuluyla üçüncü yarıyılın sonunda tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır. Dönem projesi dersi için tek ders sınav hakkı verilmez. Öğrencinin tek ders sınavına katılabilmesi için, ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden almış olması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Yüksek lisans programlarında tek ders sınavında başarılı olmak için en az 70 (harf notu karşılığı “CB” ) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.

MADDE 13-(3) Bilimsel hazırlık alan öğrenciler, ikinci dönemin sonunda bilimsel hazırlık dönemini tamamlamak için tek dersleri kalmış ise tek ders sınav hakkından faydalanırlar. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin tek ders sınav hakkından faydalanabilmeleri için ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden alması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Bilimsel hazırlık tek ders sınavında başarılı olmak için en az 70 (harf notu karşılığı “CB” ) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.

MADDE 13-(4) Tek Ders sınavı için bütünleme sınav sonuçlarına itiraz etme süresinin bitiminden itibaren beş (5) iş günü içinde Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. TÜRTEP Başkanlığı tarafından belirlenen tarih ve saatte, sadece ANKARA’ da, tek ders sınavı yapılır. Sınav tarihi, sınav yeri ve saati v.b. bilgiler, sınava girecek öğrencilerin cep telefonlarına SMS olarak, e-posta adreslerine de mesaj olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.