Hoca Ahmed Yesevi Konferansları Ankara’da devam ediyor

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından, Türkiye’de Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda Ahmed Yesevi’nin hayatı, eserleri, menkıbeleri ve hikmetlerinin konu edileceği “Hoca Ahmed Yesevi” konferanslarına Ankara’da devam ediliyor.

Çankaya Ahmet Yesevi Ortaokulunda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı Akçağ Yayınlarından çıkan Hoca Ahmed Yesevi kitabının yazarı Dr. Yusuf Ekinci oldu. Ekinci konuşmasında Ahmed Yesevi’nin hayatından örnekler vererek, öğrencilere  “Ahmed Yesevî, İslâm’ın esaslarını, şer’i hükümleri ve tarikat âdâbını sade bir dille ve Halk Edebiyatı nazım şekilleriyle anlattığı manzumeler söylemiştir. “Hikmet” adı verilen bu manzumeler, dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Hikmetler özellikle Türkler arasında bir düşünce birliğinin oluşmasına hizmet etmiştir’’ dedi.

Dr. Yusuf Ekinci konuşmasında Fuat Köprülü’nün, Ahmed Yesevî için “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabıyla “ilk Türk İslâm mutasavvıfı” dediğini, Yahya Kemal’in “Şu Ahmed Yesevî kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız” dediğini anlattı.

Etkinlikte ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TİKA işbirliği ile Ahmed Yesevi’nin adını taşıyan ilk ve orta dereceli okullara, içinde Ahmed Yesevi ile ilgili bugüne kadar yayımlanan kitapların yer aldığı ‘‘Ahmed Yesevi Kitaplığı’’ da hediye edildi.

Okul Müdürü Meral Almus da Ahmet Yesevi Üniversitesine ve konuşmacı Dr. Yusuf Ekinci’ye bu güzel etkinlik için teşekkür etti.


Haber Resimleri