“Sosyo-Kültürel İşbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Avrasya Kimliğinin Oluşumu”

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsünde Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Galiya Movkebayeva “Sosyo-Kültürel İşbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Avrasya Kimliğinin Oluşumu” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Galiya Movkebayeva sosyo-kültürel işbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Avrasya kimliğinin oluşumu konulu seminerinde ana hatlarıyla Avrasya kimliği kavramı, bu kimliğin oluşum sürecinin önündeki engeller ve atılabilecek adımlar konularına değindi. Ülkeler arası entegrasyon süreçlerinden bahsederken ülkeler arası entegrasyonun bir kimlik üzerine oturtulamaz ise güçlü bir entegrasyon sürecinden geçtiğini ifade etmenin zor olduğu belirtti. Bu alanda ülkeler arası entegrasyonun arttıkça kimlik üzerine çalışmaların artacağı yönünde görüş bildirdi. Buna ek olarak günümüzde Avrasya kimliği nedir ve oluşturulmasında karşılaşılabilecek sorunlar üzerine teorik ve pratik çalışmaların başladığını belirtti.

Avrasya bölgesinde halkların birlikte yaşamak, farklı dinlere saygı göstermek ve kültürel entegrasyon birikiminin çok eskilere dayandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, halkların birbirlerine göstermiş olduğu sabır ve anlayış tecrübesinin yüzyıllardır birikerek şekillendiğini ifade etti. Bu biriken tecrübenin medeniyetler arası ve kültürler arası bağlar ile birlikte halklar arasında bir birlik oluşturduğunu ve Avrasya kimliğinin bu tecrübe ve birikimlerin üzerine kurulabileceği yönünde görüşlerini bildirdi.

Avrupa Birliğin den örnek vererek Avrupa Birliği’nin ortak değerlere ve tarihe sahip olduğunu ve zaman içerisinde de ortak kurumsallaşma anlayışının geliştiğini belirtti. Bu tür ortak değerlerin Avrasya Ekonomik Birliği’n de henüz oluşmadığını ifade ederken Avrasya kimliğini neden oluşturmalıyız sorusunun akla geldiğini ifade etti. Bu soruya Prof. Dr. Galiya Movkebayeva böyle kolektif bir kimliğin oluşturulmasının bölgedeki istikrara katkı sağlayacağını ve küresel bir dünyada bölgenin kendine has güçlü bir kimliğinin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seminerin devamında kimliği bir gruba ait olma şuuru olarak tanımlarken Avrasya kimliğinin oluşturulmasında her ülkenin kendi kimliklerinin öne çıkabileceğini, biz ve onlar sorusunun da doğabileceğini belirtti. Bu noktada Avrasya kimliğinin dil, din ve kültürel farklılıkların bir araya getirilerek bir üst kimlik oluşturma hedefinin olduğunu ifade etti. Ayrıca bu kimliğin değerlerinin yeniden oluşturmaya gerek olmadığını ve bölgedeki halklar arası tecrübenin üzerine kurulabileceğini belirtti. Fakat Avrasya kimliğinin oluşturulmasının ulusal kimliklerden vazgeçileceği anlamına gelmediğinin altını çizmekle beraber bu kimliğin halkları bir üst kimlik altında bir araya getireceğini ifade etti.

Bu kimliğin oluşumunu hızlandırabilecek adımlar konusunda bazı önerilerde bulundu. Bunların arasında Avrupa Birliği’nde olduğu gibi Erasmus ve DAAD gibi programların öğrenci ve akademisyenleri değişim programları aracılıyla çeşitli ülkelere bilgi ve tecrübe alışverişi için gönderilebileceğini ve Rusya’nın buna önayak olabileceğini ifade etti. Birlik üyeleri arasında üniversiteler arası diploma denkliği, Avrasya kimliğini araştıran çeşitli merkez ve enstitülerin oluşturulmasının yanı sıra ortak medya kanallarının oluşturulması önerilerinin bu kimliğin oluşumunun hızlanmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Seminer sonunda katılımcılar Avrasya kimliği ve ulusal kimlikler konularında görüş alışverişinde bulundular.


Haber Resimleri